Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

Współpraca

logo_stplogo_tepisWspółpracujemy ze Stowarzyszeniem Tłumaczy Polskich oraz z Polskim Towarzystwem Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS w celu promowania wiedzy o zawodzie tłumacza, o konieczności przestrzegania wysokich standardów i zasad etyki zawodowej na rynku tłumaczeniowym oraz o ochronie praw zawodowych i własności intelektualnej tłumacza.     logo_stpjmWspółpracujemy ze Stowarzyszeniem Tłumaczy Polskiego Języka Migowego – podejmujemy wspólne działania promujące zarówno poszerzenie wiedzy na temat norm tłumaczenia języka migowego jak i badania roli i zadań tłumacza języka migowego.     logoeztitlesNasze Laboratorium Przekładu Audiowizualnego wykorzystuje oprogramowanie EZtitles, opracowane przez ELF Software Ltd.     logo_kilgray_memoqJako członek Programu Akademickiego Kilgray, używamy do prowadzenia naszych kursów oprogramowania MemoQ.         logo_stawNasze Laboratorium Przekładu Audiowizualnego współpracuje ze Stowarzyszeniem Stłumaczy Audiowizualnych.   logo_neurodeviceNasze Laboratorium Przekładu Audiowizualnego współpracuje z firmą Neuro Device Group sp z o.o.     Nasi studenci odbywają praktyki tłumaczeniowe m. in. w następujących instytucjach i firmach:
  • Muzeum Historii Żydów Polskich,
  • Biuro Tłumaczeń Diuna,
  • Zespół Tłumaczy Kwaśniewscy,
  • Agencja MAart – Biuro Tłumaczeń,
  • Biuro Tłumaczeń Narrator.
Skip to content