Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

Opłaty za studia

Konta do wpłaty czesnego

Czesne za studia zaoczne w ILS każdy student wpłaca na indywidualne konto. W celu wygenerowania swojego konta do opłaty czesnego należy:
 1. Wejść na stronę: https://usosweb.uw.edu.pl
 2. Wejść w zakładkę Dla studentów
 3. Kliknąć Centralny System Uwierzytelniania i zalogować się na stronie:
  • Wpisać swój numer Pesel
  • Wpisać swoje Hasło (to samo, którego używali Państwo podczas rejestracji na studia; hasło należy pamiętać, ponieważ będzie potrzebne w trakcie studiów)
  • Kliknąć przycisk Zaloguj; zostaną Państwo zalogowani i przekierowani z powrotem do systemu USOSweb
 4. Wejść w zakładkę Płatności
 5. Wejść w zakładkę opłaty nierozliczone
 6. Zaznaczyć opłaty za czesne i indeks
 7. Kliknąć przycisk Drukować
 8. Kliknąć przycisk Dalej; zostanie wydrukowany blankiet wpłaty/przelewu z Państwa indywidualnym numerem konta do wpłat
W przypadku problemów z wydrukowaniem blankietu, mogą Państwo przepisać numer konta z tej strony i wpłacić czesne w banku lub na poczcie. Uwaga! Każdy student ma inny numer konta, nie należy przekazywać sobie kont, ponieważ może to spowodować wpłatę czesnego innej osobie. Jeśli mają Państwo problemy z generowaniem numeru konta, prosimy o kontakt z Sekretariatem ds. studenckich ILS: +48 22 5526031.

Opłaty za studia niestacjonarne II stopnia w ILS

Wysokość opłat określona jest w ogólnouniwersyteckim wykazie opłat za usługi edukacyjne: http://bss.uw.edu.pl/sekcja-toku-studiow/szczegolowe-zasady-pobierania-oplat/ Czesne jest płatne semestralnie, do 30 września i 15 lutego każdego roku. UWAGA! Studenci ZSM obowiązkowo składają w sekretariacie podpisane oświadczenia dotyczące warunków opłaty czesnego. Oświadczenia dotyczące warunków opłaty czesnego są do pobrania w formie plików .doc Studenci II roku wpłacają czesne na indywidualne konta – zgodnie z informacjami powyżej. Studenci I roku dostęp do systemu USOS (i do indywidualnych kont) uzyskają 27 września.
Skip to content