Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

Program studiów

Program studiów obowiązujący studentów, którzy rozpoczynają studia w roku akademickim 2018/2019 – program studiów niestacjonarnych II stopnia (uzupełniających magisterskich) dla kierunku lingwistyka stosowana, dla specjalności tłumaczeniowej oraz nauczycielsko-tłumaczeniowej – pobierz plik pdf

 

Program studiów obowiązujący studentów, którzy rozpoczęli studia w latach 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 –
program studiów niestacjonarnych II stopnia (uzupełniających magisterskich) dla kierunku lingwistyka stosowana, dla specjalności:

 

Program studiów obowiązujący studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 – program studiów niestacjonarnych II stopnia (uzupełniających magisterskich) dla kierunku lingwistyka stosowana, dla specjalności:

Do roku akademickiego 2013/2014 włącznie Instytut Lingwistyki Stosowanej UW prowadził trwające od 5 do 6 semestrów studia niestacjonarne (zaoczne) w trzech specjalnościach. Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 lub wcześniej, kontynuują je zgodnie z odpowiednim dla swego roku i wybranej specjalności programem, zamieszczonym poniżej.

Program studiów obowiązujący studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickiego 2013/2014 – program studiów niestacjonarnych II stopnia (uzupełniających magisterskich) dla kierunku lingwistyka stosowana, dla specjalności:

Program studiów obowiązujący studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 – program studiów niestacjonarnych II stopnia (uzupełniających magisterskich) dla specjalności:

Program studiów obowiązujący studentów, którzy rozpoczęli studia do roku akademickiego 2011/2012 włącznie – program studiów niestacjonarnych II stopnia (uzupełniających magisterskich) dla specjalności:

Skip to content