Terminy zjazdów

Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych II stopnia (ZSM) w roku akademickim 2018/2019

Semestr zimowy:
13-14.10.2018
27-28.10.2018
17-18.11.2018
24-25.11.2018
08-09.12.2018
15-16.12.2018
12-13.01.2019
19-20.01.2019
02-03.02.2019*
Semestr letni:
23-24.02.2019
02-03.03.2019
16-17.03.2019
23-24.03.2019
06-07.04.2019
13-14.04.2019
18-19.05.2019
25-26.05.2019
15-16.06.2019*
* sesja egzaminacyjna