Terminy zjazdów

Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych II stopnia (ZSM) w roku akademickim 2018/2019

Semestr zimowy:
13-14.10.2018 27-28.10.2018 17-18.11.2018 24-25.11.2018 08-09.12.2018 15-16.12.2018 12-13.01.2019 19-20.01.2019 02-03.02.2019*
Semestr letni:
23-24.02.2019 02-03.03.2019 16-17.03.2019 23-24.03.2019 06-07.04.2019 13-14.04.2019 18-19.05.2019 25-26.05.2019 15-16.06.2019*
* sesja egzaminacyjna