Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

Instytut Lingwistyki Stosowanej

Instytut Lingwistyki Stosowanej to najstarsza i jedna z najlepszych w Polsce jednostek naukowo-dydaktycznych zajmująca się badaniami w dziedzinie szeroko pojętego językoznawstwa stosowanego, w tym badaniami nad przekładem oraz przyswajaniem i nauczaniem języków obcych. W kręgu naszych zainteresowań znajdują się także badania językoznawcze i literaturoznawcze. O wysokiej randze Instytutu świadczy udział pracowników w życiu naukowym w Polsce i za granicą, a także publikacje o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Należymy do takich prestiżowych światowych konsorcjów zrzeszających najlepsze jednostki akademickie zajmujące się przekładem jak: EMCI, EMT i CIUTI.
Na studiach I i II stopnia kształcimy tłumaczy, mediatorów międzykulturowych oraz nauczycieli języków obcych, a nasi absolwenci są od lat cenionymi pracownikami instytucji unijnych oraz innych jednostek europejskich i krajowych, a także nauczycielami języków obcych w kraju i za granicą.
logo emt logo emci logo ciuti

Co nowego?

ODWOŁANIE VII KONFERENCJI Z SERII “IMAGO MUNDI”

Organizatorzy VII konferencji z serii “Imago Mundi” odwołują w związku z epidemią koronawirusa czerwcowy termin konferencji (25-26.06.2020 r.). O nowym terminie poinformujemy po ustabilizowaniu się sytuacji w kraju.    W…

Zdalne prowadzenie zajęć

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora UW z dnia 10 marca od 23 marca rozpoczynają się zajęcia dla studentów w formie zdalnej. Lista przedmiotów, które będą prowadzone w tej formie…
Skip to content