Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

Instytut Lingwistyki Stosowanej

Instytut Lingwistyki Stosowanej to najstarsza i jedna z najlepszych w Polsce jednostek naukowo-dydaktycznych zajmująca się badaniami w dziedzinie szeroko pojętego językoznawstwa stosowanego, w tym badaniami nad przekładem oraz przyswajaniem i nauczaniem języków obcych. W kręgu naszych zainteresowań znajdują się także badania językoznawcze i literaturoznawcze. O wysokiej randze Instytutu świadczy udział pracowników w życiu naukowym w Polsce i za granicą, a także publikacje o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Należymy do takich prestiżowych światowych konsorcjów zrzeszających najlepsze jednostki akademickie zajmujące się przekładem jak: EMCI, EMT i CIUTI.
Na studiach I i II stopnia kształcimy tłumaczy, mediatorów międzykulturowych oraz nauczycieli języków obcych, a nasi absolwenci są od lat cenionymi pracownikami instytucji unijnych oraz innych jednostek europejskich i krajowych, a także nauczycielami języków obcych w kraju i za granicą.
logo emt logo emci logo ciuti

Co nowego?

Pożegnanie mgr Marii Czarneckiej-Szostek

Szanowni Państwo, z wielkim smutkiem informujemy, iż w dniu 10 lipca 2019 r. zmarła nasza koleżanka, wieloletnia Kierownik Biblioteki Instytutu Lingwistyki Stosowanej, mgr Maria Czarnecka-Szostek. Msza żałobna odbędzie się 17 lipca 2019…

Zaproszenie do publikacji w “Lingua Legis”

Czasopismo Lingua Legis jest rocznikiem publikującym recenzowane artykuły naukowe z dziedziny przekładu prawnego i specjalistycznego, wydawanym w trybie otwartego dostępu oraz w formie drukowanej przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego od…

Podziękowania dla studentów specjalizacji ustnej

W imieniu Dyrekcji Instytutu Lingwistyki Stosowanej oraz Zakładu Badań nad Przekładem Ustnym i Audiowizualnym składamy podziękowania studentom specjalizacji ustnej ILS, którzy w mijającym roku akademickim zapewniali tłumaczenie symultaniczne podczas ważnych…
Skip to content