Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

Rekrutacja

Kandydatów na studia podyplomowe EMCI dla tłumaczy konferencyjnych zapraszamy do rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 – rejestracja w IRK od kwietnia 2023!

 

Zasady rekrutacji i informacje o kursie 2020/2021

Harmonogram rekrutacji 2020/2021

 1. Termin rejestracji w systemie IRK: 10.06.2020 – 30.08.2020
 2. Przyjmowanie dokumentów: 10.06.2020 – 30.06.2020 oraz 17.08-30.08 2020 we wtorek i czwartek w godz. 8.00-13.00 (miejsce i lista dokumentów poniżej).Dokumenty można przesłać pocztą. Oryginał dyplomu do wglądu w dniu egzaminu.
 3. Egzamin odbędzie się 1-2.10. 2020 r., ul. Dobra 55, Warszawa. Przed egzaminem prosimy Kandydatów o zgłoszenie się do sekretariatu – pok. 00.101 (parter).

Zasady rekrutacji i informacje o kursie 2020/2021

Kandydaci rejestrują się w systemie IRK:

I. Warunki przyjęcia:

 1. dyplom ukończenia studiów wyższych (przyjmujemy tymczasowo zaświadczenia o ukończeniu studiów i obronie pracy);
 2. znajomość dwóch z następujących języków obcych na poziomie C2 według CEFR:
  • język angielski,
  • język francuski,
  • język niemiecki,
  • język hiszpański;
 3. zdanie testu kwalifikacyjnego.

II. Miejsce składania dokumentów:  Sekretariat ILS ul. Dobra 55, pok. 00.101 00-312 Warszawa tel.: +48 22 5526033, +48 22 5526021 Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w terminach zapisanych w harmonogramie rekrutacji na dany rok akademicki (powyżej). Dokumenty mogą być także wysłane pocztą. III. Wymagane dokumenty przy przyjmowaniu zgłoszeń na kurs

 1. ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz oryginał dyplomu do wglądu
 2. podanie o przyjęcie wydrukowane z IRK
 3. wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy ze zdjęciem (wydruk z IRK)
 4. pobrana z IRK, wypełniona i podpisana deklaracja wyboru kombinacji językowej
 5. wypełnione i podpisane oświadczenie

IV. Test kwalifikacyjny z języków obcych polega na próbie tłumaczenia konsekutywnego (ustnego) krótkich tekstów w jednej z dwóch kombinacji (do wyboru):

 • tłumaczenie z dwóch języków obcych na język polski (kombinacja ACC – dwa tłumaczenia konsekutywne), lub
 • tłumaczenie z jednego języka obcego na język polski, a następnie tłumaczenie z języka polskiego na język angielski i odwrotnie (kombinacja ABC – trzy tłumaczenia konsekutywne).

Tłumaczenie konsekutywne polega najpierw na wysłuchaniu tekstu a potem na jego przetłumaczeniu. Test jest tylko próbą takiego tłumaczenia a nie profesjonalnym tłumaczeniem konsekutywnym. V. Osoby zakwalifikowane na kurs:

VI. Opłaty: Kurs jest płatny. Opłata wynosi 6100 PLN za każdy semestr. UWAGA! Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się wystarczającej liczby studentów dla każdej grupy językowej. Rachunek bankowy do wnoszenia opłat za kurs: Właściciel konta: Uniwersytet Warszawski Wydział Lingwistyki Stosowanej Instytut Lingwistyki Stosowanej ul. Dobra 55 00-312 Warszawa Numer konta: 91 1160 2202 0000 0000 6084 9594 Tytuł wpłaty: Opłata za kurs EMCI w ILS UW VII. Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie ILS UW: Instytut Lingwistyki Stosowanej UW ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa Sekretariat, pok. 00.101 (parter) tel. +48 22 5526033 fax +48 22 5526032 e-mail: podyplomowe.ils(at)uw.edu.pl VIII. Zaświadczenie końcowe: po zaliczeniu wszystkich przedmiotów oraz oddaniu karty obiegowej absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu.

Skip to content