Plan zajęć dla Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy

 

Plan zajęć w semestrze letnim 2018/2019

Z uwagi na możliwe zmiany w planie, uprzejmie prosimy o jego sprawdzenie przed rozpoczęciem zajęć, 16 lutego.  

Plan zajęć w semestrze zimowym 2018/2019

Schematyczny plan sal w budynku przy ul. Dobrej 55: