Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

DJO

Nazwa studiów: Studia podyplomowe w zakresie dydaktyki języków obcych (SPDJO)

Kierownik SPDJO:  dr hab. Elżbieta Gajek

 

Adres studiów podyplomowych:
ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa
sekretariat ILS, pok. 00.101
tel.: +48225526021 lub +48 22 5526031
fax: +48225526032
e-mail: djo.ils(at)uw.edu.pl (proponowane)

 

Sekretariat pracuje  poniedziałek-10.00-13.00, środa 13.00 -15.00 pok. 00.101, tel.: +48 22 5526021 lub +48 22 5526031, soboty zjazdowe od 10.00-13.00.

 

Rodzaj studiów: podyplomowe 3-semestralne studia,, płatne

 

Cel kształcenia: nabycie uprawnień do nauczania jednego lub dwóch języków obcych na I, II i III etapie edukacyjnym oraz w przedszkolach.

 

Proponowane języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, szwedzki, włoski

Program studiów spełniający wymagania obowiązujących standardów kształcenia nauczycieli  (dostępny w zakładce Program studiów) obejmuje blok psychologiczno-pedagogiczny, dydaktykę ogólną  i emisję głosu oraz blok dydaktyki języków obcych oraz praktyki.   Przedmioty kończą się zaliczeniem, zaliczeniem na ocenę lub egzaminem.

 

Zakres kształcenia: Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym 10 weekendów w semestrze po 18 godzin zajęć (180 godz. w semestrze), łącznie 360 godzin zajęć.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami rekrutacji oraz z harmonogramem rekrutacji na bieżący rok akademicki. Wszystkie informacje są dostępne w zakładce Rekrutacja.

Skip to content