Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

Regulamin studiów

Uchwała nr 66 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2017, poz. 53)

Skip to content