Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

E-learning

Studenci ILS mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych na odległość, w trybie e-learningu, a także w zajęciach stacjonarnych wspomaganych różnymi materiałami oraz aktywnościami umieszczanymi online.
  1. Katalog tego typu zajęć, prowadzonych przez wykładowców z Instytutu, znajdą Państwo na platformie Moodle ILS: https://moodle.ils.uw.edu.pl/ Przed pierwszym skorzystaniem z Moodle ILS zachęcamy do zapoznania się z działem Pomoc, dostępnym bez logowania.
  2. Kursy prowadzone dla studentów wielu jednostek UW, np. niektóre przedmioty ogólnouniwersyteckie lub lektoraty, znajdą Państwo na stronach Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW (COME): https://www.come.uw.edu.pl/
Skip to content