Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

Studenckie Koło Naukowe Juryslingwistyki

Koło Naukowe Juryslingwistyki jest interdyscyplinarną organizacją studencką skupiającą studentów przede wszystkim Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Wydziału Prawa i Administracji. Koło stanowi pole dla realizacji zainteresowań działem nauki, będącym wspólnym obszarem dla prawa i lingwistyki. Łącząc problematykę prawną z metodyką językoznawczą, studenci pogłębiają swoją wiedzę z lingwistyki prawniczej, ucząc się m.in. poprawnej interpretacji tekstów prawnych na płaszczyźnie międzyjęzykowej i międzykulturowej. Członkowie Koła mają możliwość rozwijania umiejętności praktycznych z zakresu przekładu prawnego. Opiekunem Koła jest dr Anna Jopek-Bosiacka. Regulamin Koła jest dostępny do pobrania jako plik pdf. Więcej informacji można znaleźć na stronie KN Juryslingwistyki: http://juryslingwistyka.ils.uw.edu.pl/
Skip to content