Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

Koło Skandynawistów Glada Älgen

Nasze Koło jest jednym z kół studenckich działających w Instytucie Lingwistyki Stosowanej. Jego członkami są nie tylko studenci naszego Wydziału, lecz także innych wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego. Na spotkaniach dzielimy się swoją wiedzą na temat Skandynawii i pasją poznawania jej specyfiki. Realizujemy na nich kilka bloków tematycznych takich jak : literatura, kultura i języki skandynawskie. Przedstawiamy zdjęcia i sprawozdania z podróży do Szwecji, Norwegii, Danii i Islandii. Wymieniamy się spostrzeżeniami na temat tych krajów i doświadczeniami członków Koła. Nieodłącznym elementem działalności Koła jest organizowanie świąt typowo skandynawskich jak np. Dzień św. Łucji. Organizujemy także wykłady gościnne ze specjalistami skandynawistami. Opiekun koła: dr hab. Ewa Gruszczyńska Pełnomocnik opiekuna koła: mgr Anna Sworowska Prezes koła: Paulina Załuska Kontakt: glada.algen.kn(at)uw.edu.pl
Skip to content