Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

Osoby niepełnosprawne

W Instytucie Lingwistyki Stosowanej funkcję Rzecznika do spraw Osób Niepełnosprawnych pełni dr Eryk Stachurski.
Studenci niepełnosprawni mogą się do niego zgłaszać w celu omówienia trudności, jakie napotykają studiując w ILS. Po wspólnym rozważaniu sytuacji dr Stachurski zgłosi sygnalizowany problem do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych i do Dyrekcji ILS. Dyżury dr. Stachurskiego można sprawdzić na jego stronie. Aby umówić się w innym terminie, należy to uzgodnić drogą mailową e.stachurski(at)uw.edu.pl.
Skip to content