Program Erasmus+

Ważne informacje o Erasmus+ w ILS:

  • Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus do uczelni z tzw. krajów programu, rok akademicki 2018/2019 – plik PDF
  • Zasady kwalifikacji studentów i doktorantów na stypendia programu Erasmus+ na rok akademicki 2017/2018 w Instytucie Lingwistyki Stosowanej – plik PDF
  • Formularz dla studentów – plik PDF
  • Formularz dla doktorantów – plik PDF
  • Informacja o wyjazdach w ramach tzw. obcych umów – plik PDF
  • Oferta stypendialna programu Erasmus+ na rok 2018/2019, Instytut Lingwistyki Stosowanej – plik PDF
  • Komunikat BWZ UW z 4 maja 2018 – Zakończony proces przekazywania uczelniom zagranicznym danych studentów Erasmus+

Erasmus+ w UW:

Koordynatorzy programów Erasmus i Comenius:

Koordynatorzy dyżurują w pokoju 00.081, telefon +48 225526022.