Program Erasmus+

Erasmus+ w ILS:

Erasmus+ w UW:

Koordynatorzy programów Erasmus i Comenius:

Koordynatorzy dyżurują w pokoju 00.081, telefon +48 225526022.