Ważne linki i dokumenty

Przydatne strony internetowe:

 

Informacje o toku studiów w ILS: 

 

Informacje o zasadach pisania prac dyplomowych:

  • Studia stacjonarne
  • Studia niestacjonarne

 

Regulaminy, ważne dokumenty: