Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

mgr Agata Balińska

Aktualizacja: Lut 28, 2020 @ 13:58

 
Wykształcenie:
 
 • magister filologii w zakresie lingwistyki stosowanej, ILS UW, 2015,
 • licencjat kulturoznawstwa w zakresie japonistyki, WO UW, 2015.
 
Studia podyplomowe, kursy, szkolenia:
 
 • Studia magisterskie jednolite pięcioletnie w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW,
 • Studia licencjackie trzyletnie na Wydziale Orientalistycznym, specjalizacja Japonistyka.
 
Zainteresowania naukowe:
 
 • neurolingwistyka,
 • neurobiologia,
 • translatoryka,
 • psycholingwistyka,
 • przekład intralingwalny,
 • przekład ustny i pisemny,
 • dydaktyka przekładu,
 • lingwistyka korpusowa,
 • okulografia (eye-tracking).
 
Doświadczenie organizacyjne:
 
 • Organizacja konferencji studentów i doktorantów podczas Dni Japonii 2012,
 • Organizacja konferencji Imago Mundi w ILS 2018.
 
Doświadczenie dydaktyczne w ILS UW:
 
 • Warsztaty językowo-tłumaczeniowe dla studentów 2. roku studiów licencjackich, język angielski C w ILS,
 • Warsztaty językowo-tłumaczeniowe dla studentów 3. roku studiów licencjackich, język angielski B i C w ILS,
 • Podstawy neurolingwistyki dla studentów studentów 1. roku studiów magisterskich JiS,
 • Warsztaty tłumaczeniowe (tematyka autorska) dla studentów 2. roku studiów magisterskich język angielski B i C w ILS,
 • Warsztaty tłumaczeniowe (tematyka autorska) dla studentów 1. roku studiów magisterskich w ILS (studia zaoczne),
 • Warsztaty tłumaczeniowe dla studentów 1. roku studiów magisterskich w ILS, język angielski B i C,
 • Kształcenie Kompetencji Komunikacyjnych (Writing) dla studentów 1. roku studiów licencjackich, język angielski C w ILS.
 
Przynależność do organizacji / stowarzyszeń naukowych:
 
 • Członkini Society for the neurobiology of language,
 • Członkini Wydziałowej Rada Doktorantów WLS w kadencji 2015/2016,
 • Członkini Zarządu Samorządu Studentów ILS UW (2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009),
 • Delegatka do Rady Instytutu ILS UW (2006/2007, 2007/2008, 2017/2018),
 • Delegatka do Rady Wydziału WLS UW d. WLSiFW UW (2007/2008, 2008/2009),
 • Delegatka do Rady Wydziału WO UW (2011/2012, 2012/2013).
 
Udział w szkoleniach/warsztatach:
 
 • seminarium dla doktorantów „Publikuj i nie zgiń. Jak publikować, aby być widocznym i wspierać swoją karierę” – 19.11.2015,
 • warsztaty z zarządzania danymi badawczymi organizowane przez Platformę Otwartej Nauki w ICM UW – 11.12.2015,
 • warsztaty wstęp do SPSS w ILS UW – 4.12.2015.
Skip to content