dr Agnieszka Biernacka

biernacka_agnieszka

Aktualizacja: Paź 14, 2018 @ 13:56

Tytuły zawodowe i stopnie naukowe:biernacka_tlumacz_w_rozprawie_sadowej_okladka

 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski – rozprawa pt. „Funkcje tłumacza sądowego”, promotor prof. dr hab. Małgorzata Tryuk, 2010
 • magister, Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski, praca magisterska pt. „The Role of the American Diplomacy in the Unconditional Surrender of Japan, September 2, 1945” pod kierunkiem dr. Zbigniewa Kwietnia, 1997
 • magister, Katedra Iberystyki, Uniwersytet Warszawski, praca magisterska pt. „El mito de Don Juan entre Barroco y Romanticismo (Tirso de Molina, Antonio de Zamora, José Zorrilla)” pod kierunkiem prof. dr. hab. Kazimierza Sabika, 1996

Studia podyplomowe:

 • 2004-2005 – 2-semestralny kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny dla nauczycieli języka angielskiego, UKKNJA UW
 • 1999-2000 – studia podyplomowe: IPSKT (j. angielski)

Pełnione funkcje i działalność uniwersytecka:

 • od 2011 – kierownik Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy (IPSKT), ILS
 • od 2008 – koordynator sekcji hiszpańskiej IPSKT
 • 2013-2017 – uczestnictwo w pracach Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia, Wydział Lingwistyki Stosowanej, UW
 • 2012 – uczestnictwo w pracach Komisji Rektorskiej ds. Programów Studiów Podyplomowych UW
 • 2011 – recenzent zewnętrzny Estońskiej Rady ds. Badań Naukowych
 • od 2003 – tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego

Zainteresowania naukowe:

 • strategie i techniki w przekładzie bilateralnym
 • interakcje w przekładzie bilateralnym
 • praktyka i teoria przekładu sądowego
 • przekład środowiskowy
 • etyka w tłumaczeniu środowiskowym i sądowym

Doświadczenie dydaktyczne:

 • tłumaczenie sądowe (j. hiszpański)
 • przekład środowiskowy (j. hiszpański)
 • warsztaty tłumaczeniowe ustne (j. hiszpański, j. angielski)
 • warsztaty tłumaczeniowe pisemne (j. hiszpański, j. angielski)
 • metodologia przekładu prawniczego (j. hiszpański)
 • literatura w przekładzie (j. hiszpański)
 • warsztaty językowe (j. angielski)

Międzynarodowe projekty badawcze:

 • 2016-2018 – „Training action for legal practitioners: linguistic skills and translation in EU competition law” (nr ref. HT.4983/SI2.738977), „The Training of National Judges Programme of the European Union”, Komisja Europejska, DG ds. Konkurencji, funkcja – wykonawca

Staże naukowe i granty:

 • Universitat Autònoma de Barcelona 2017 (europejski program Erasmus+)
 • ISTI Bruksela 2007 (europejski program SOCRATES-Erasmus)

Doświadczenie organizacyjne:

 • członek Komitetu Organizacyjnego: konferencja pt. “Legal English: Lingua Franca and Translation in EU Competition Law” w ramach projektu Training Action for Legal Practitioners: Linguistic Skills and Translation in EU Competition Law, finansowanego przez Dyrekcję Generalną ds. Konkurencji przy Komisji Europejskiej, 1 grudnia 2017, Instytut Lingwistyki Stosowanej, organizatorzy: Instytut Lingwistyki Stosowanej: dr hab. Łucja Biel, dr Anna Jopek-Bosiacka, dr Agnieszka Biernacka
 • członek Komitetu Organizacyjnego Translating Europe Workshop: Forum on New Translation Technologies: How to Link Productivity and Quality, Instytut Lingwistyki Stosowanej i Komisja Europejska, Warszawa, 12 grudnia 2016
 • członek Komitetu Organizacyjnego Translating Europe Workshop: Forum on Quality in Legal Translation, Instytut Lingwistyki Stosowanej i Komisja Europejska, Warszawa, 6 czerwca 2016
 • organizacja spotkania „Tłumaczenie sądowe. Inscenizacja rozprawy sądowej z udziałem tłumacza”, Instytut Lingwistyki Stosowanej i TEPIS, ILS, 17 maja 2016
 • udział w organizacji konferencji Political Linguistics 2007, ILS

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych:

 • Polskie Stowarzyszenie Hispanistów
 • Hiszpańskie Stowarzyszenie Lingwistyki Stosowanej AESLA
 • European Society for Translation Studies EST

Udział w kolegiach redakcyjnych czasopism i publikacji naukowych:

 • od 2016 – członek komitetu redakcyjnego serii wydawniczej „Multilingual Applied Linguistics. Wielojęzyczna Lingwistyka Stosowana”, Instytut Lingwistyki Stosowanej, UW
 • od 2015 – członek zespołu redakcyjnego (redaktor tematyczny i recenzent) czasopisma „Lingua Legis”, Instytut Lingwistyki Stosowanej, UW

Referaty wygłoszone na konferencjach międzynarodowych:

 • „Legal translation in the EU: multilingualism and the dominance of English” (dr hab. Łucja Biel, dr Agnieszka Biernacka) – konferencja „Legal English: Lingua Franca and Translation in EU Competition Law” w ramach projektu Training Action for Legal Practitioners: Linguistic Skills and Translation in EU Competition Law, finansowanego przez Dyrekcję Generalną ds. Konkurencji przy Komisji Europejskiej, 01.12.2017
 • „Strategie i techniki w tłumaczeniu sądowym” – Konferencja PT TEPiS – Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, Warszawa, 22.10.2017
 •  „Rendition of pragmatic markers in court interpreting” – 4th Conference under Translating Europe Programme, Uniwersytet Wileński, Litwa, 5-6.10.2017
 • “Institute of Applied Linguistics, University of Warsaw: the oldest translator/interpreter training institution in Poland” – Walne Zgromadzenie konsorcjum CIUTI (GA CIUTI), ZHAW Zurich University of Applied Sciences, School of Applied Linguistics, IUED Institute of Translation and Interpreting, Winterthur, Szwajcaria, 30-31.05.2017
 • “Tłumacz wobec wypowiedzi sędziego w czasie rozprawy sądowej” – Interdyscyplinarna Konferencja Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW, 23-24.03.2017
 • “Teaching court interpreting as an elective course” – 6. Congreso Internacional sobre Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos. Superando límites en traducción e interpretación en los servicios públicos. Beyond Limits in Public Service Interpreting and Translation, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, Hiszpania, 6-7.03.2017
 • “Interpreters in search of an identity in courtroom interactions” – Critical Link 8, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland, 29.06-01.07.2016
 •  “Achieving Quality in Translation through Postgraduate Studies” – Forum on Quality in Legal Translation, ILS-Komisja Europejska, Warszawa, 06.06.2016
 • “Monitoring the Interpreter’s Performance in Court Proceedings in Poland” – 2. International InDialog Conference “COMMUNITY INTERPRETING IN DIALOGUE WITH TECHNOLOGY”, 28th International Fair for Languages and Cultures, Russisches Haus für Wissenschaft und Kultur, Berlin, 20-21.11.2015
 • “Quality of Court Interpreting in Poland in the Light of Directive 2010/64/EU” – Konferencja Międzynarodowa “INTERDISCIPLINARY ENCOUNTERS: DIMENSIONS OF INTERPRETING STUDIES”, Instytut Języka Angielskiego, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, 15-16.10.2015
 • “Wyzwania przekładu sądowego w świetle rozpraw z udziałem tłumacza języka hiszpańskiego” – Konferencja jubileuszowa z okazji 25-lecia PT TEPIS „Przyszłość zawodu tłumacza przysięgłego i specjalistycznego – nowe wyzwania”, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 10-11.10.2015.
 • “Court Interpreting: a Variety of Community Interpreting or an Independent Concept?” – 1. Międzynarodowa Konferencja TransLingua, Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej oraz Katedrę Filologii Angielskiej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 24-25.09.2015
 • „Intérpretes judiciales en Polonia y en España” – Congreso Internacional “IDEO-TRANS: IDEOLOGÍAS EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN”. POZNAN, 26-28.03.2015
 • „Quality in court interpreting vs. (?) role(s) of court interpreters” – Forum Przekładu Pisemnego i Ustnego TIFO 2014, Univerzita Palackeho, Ołomuniec, Czechy, 2014
 • „Precisión en la interpretación vs. el yo del intérprete” – 5. Congreso Internacional sobre Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos (RE) Considerando Ética e Ideología en Situaciones de Conflicto. (Re) visiting ETHICS and Ideology in Situations in Conflict, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, Hiszpania, 3-4.04.2014
 • „En busca de lo universal y lo actual de las normas éticas de la interpretación ante los tribunales” – I Congreso Internacional de Hispanistas “Oriente y Occidente”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 5-7.06.2013
 • „Tłumacz sądowy wobec wyzwań przekładu międzykulturowego” – Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, 27.05.2013
 • „Intercultural Encounters of the Courtroom: Role(s) of Court Interpreters – 1st Service Encounters Cross-cultural Communication Symposium – Universidad Pablo de Olavide – Sewilla, 31.01-1.02 2013
 • „Zawód: tłumacz środowiskowy” – Imago Mundi „Tłumaczenie w XXI wieku. Teoria – kształcenie – praktyka” – Instytut Lingwistyki Stosowanej UW – 23-24.11.2012
 • „Teaching community interpreting” – Forum Przekładu Pisemnego i Ustnego TIFO 2011, Univerzita Palackeho, Ołomuniec, Czechy, 2011
 • „Intérpretes ante los tribunales: ¿Guardas de las normas deontológicas o manipuladores? – III Konferencja Hispanistów Encuentros – Uniwersytet Warszawski, 2010
 • “Intérpretes ante los tribunales de Polonia: entre las normas codificadas y el acto comunicativo” – Konferencja Modos y formas de la comunicación humana – Universidad Castilla-La Mancha, Ciudad Real, Hiszpania, 2009
 • „Intérprete en el contexto sociológico de la sala de audiencias” – Konferencja Investigación y práctica en traducción e interpretación en los servicios públicos. Desafíos y alianzas – Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, Hiszpania, 2008
 • „Retos de la interpretación ante los tribunales” – II Konferencja Hispanistów Encuentros – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2008
 • „Roles of the Interpreter in the Courtroom” – Konferencja Intermedia 2007. Przekład słowa żywego – Uniwersytet Łódzki, 2007
 • „Intérprete jurídico como intérprete comunitario: Intento de polémica con el Código de traductor jurado polaco a la luz de tres juicios con la participación del intérprete jurídico de español” – I Konferencja Hispanistów – Uniwersytet Śląski, Katowice, 2006

Popularyzacja nauki:

 • 25.02.2018 – warsztaty pt. „Strategie i techniki w tłumaczeniu bilateralnym – między teorią a praktyką” dla tłumaczy języka migowego ze Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego, Warszawa
 • 26.09.2017 – udział w panelu ekspertów – tłumaczy, Debata z okazji obchodów Europejskiego Dnia Języków 2017 – na zaproszenie Prezydenta Miasta Częstochowa
 • 06.2017 – przygotowanie audiowizualnego materiału dydaktycznego pt. Essentials of Court Interpreting dla konsorcjum EMCI, http://www.emcinterpreting.org/node/197?q=node/303
 • Od 2017 – przygotowanie i nagranie materiałów audiowizualnych do Speech Repository DG INTE (SCIC) (obecnie DG LINC)
 • 09.2013 – wykłady i warsztaty pt. „Przekład środowiskowy: od tłumacza naturalnego do tłumacza profesjonalnego”, XVII Festiwal Nauki, Uniwersytet Warszawski
 • 09.2013 – współudział w przeprowadzeniu warsztatów (sekcja hiszpańska) pt. „Tłumaczenie ustne. Od egipskich hieroglifów do tłumaczenia na odległość, czyli o najstarszym zawodzie świata”, XVII Festiwal Nauki, Uniwersytet Warszawski
 • 05.2012 – przeprowadzenie warsztatów pt. „Etyka tłumacza sądowego” na zaproszenie Izby Tłumaczy Przysięgłych Republiki Czeskiej, Praga
 • 12.2011 – przeprowadzenie szkolenia pt. „Język hiszpański w tłumaczeniu konsekutywnym i a vista” na zaproszenie Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, Warszawa

Udział w szkoleniach/warsztatach:

 • 8-9.02.2018 – warsztaty dla trenerów przekładu konferencyjnego Training of Interpreter Trainers (ToT) Workshop „Speech making”, Budapeszt, Węgry
 • 06.12.2017 – szkolenie – „Selekcja materiałów konferencyjnych do Web of Science Core Collection”, sesja on-line, Clarivate Analytics
 • 23.04.2017 – szkolenie – „Identyfikator autora Researcher ID – profil i integracja z Web of Science, sesja on-line, Clarivate Analytics
 • 22.02.2017 – szkolenie – „Podstawy i obliczenia wskaźnika Impact Factor, sesja on-line, Clarivate Analytics
 • 21.02.2017 – szkolenie – „Jak przygotować wniosek w programie Horyzont 2020?, Uniwersytet Warszawski
 • 2-3.02.2017 – warsztaty dla trenerów przekładu konferencyjnego Training of Interpreter Trainers (ToT) Workshop „Self-study”, Budapeszt, Węgry
 • 16-20.01.2017 – seminarium dla trenerów przekładu ustnego „Formación de Formadores” – język hiszpański, Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji, Komisja Europejska, Bruksela
 • 10.03.2016 – warsztaty „Otwarte publikacje naukowe”, Laboratorium Cyfrowe Humanistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • 09.03.2016 – seminarium naukowe „Big Data i cloud computing jako nowe narzędzia w informacji i w nauce”, Centrum Dokumentacji Europejskiej Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego
 • 4-5.02.2016 – warsztaty dla trenerów przekładu konferencyjnego: DG SCIC Training for Virtual Classes, Praga, Czechy
 • 7-8.01.2016 – warsztaty SCIC dla trenerów przekładu konferencyjnego : przygotowanie do egzaminów akredytacyjnych, UAM, Poznań
 • 01.09-12.11.2015 – szkolenie – „Writing in the Sciences”, kurs on-line, Stanford University, USA
 • 15-16.01.2015 – warsztaty dla trenerów przekładu konferencyjnego zorganizowane przez Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń Ustnych Komisji Europejskiej
 • 14.12.2012 – szkolenie w zakresie działania programu antyplagiatowego, UW
 • 2012 – seminarium dla trenerów przekładu ustnego – język angielski, Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji, Komisja Europejska, Bruksela
 • 2011 – warsztaty SCIC dla trenerów przekładu konferencyjnego, ILS
 • 2006 – certyfikat nauczyciela języka angielskiego biznesu Foundation Certificate for Teachers of Business English FTBE