Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

dr Agnieszka Kulczyńska

 • Stanowisko: adiunkt (D); opiekun praktyk studenckich na kierunku Język i Społeczeństwo. Interdyscyplinarne studia nad dyskursem
 • Zakład Badań nad Dyskursem
 • Pokój 00.108
 • E-mail a.kulczynska@uw.edu.pl
 • Dyżur w semestrze letnim 2019/2020 (17.02.2020 – 12.06.2020): wtorki godz. 13.00-14.00, pokój 00.108, piątki godz. 15.00 – 15.45 pokój 00.108 (uwaga: piątek 26.02 oraz piątek 6.03 wyjątkowo godz. 11.30-12.30, pokój 00.108)
 • Dyżur w sesji (15.06 – 03.07 oraz 31.08 – 11.09): wtorki godz. 13.00 – 15.00

Aktualizacja: Lut 25, 2020 @ 15:40

Stopnie naukowe:

 • maîtrise de Lettres Modernes, Université Paris IV – Sorbonne (nostryfikacja: Uniwersytet Warszawski); tytuł pracy: L’absurde linguistique dans le theatre d’Eugene Ionesco; promotor – prof. Robert Martin
 • doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski; tytuł pracy: Wpływ wiedzy kulturowej i znajomości schematów tekstowych na rozumienie i zapamiętywanie tekstu narracyjnego w języku obcym; promotor – prof. UW dr hab. Maria Dakowska

Zainteresowania naukowe:

 • analiza dyskursu
 • stylistyka
 • język a kultura i literatura
 • retoryka
 • analiza konwersacji
 • semiotyka społeczna

Doświadczenie dydaktyczne:

 • analiza dyskursu
 • literatura i kultura obszaru języka francuskiego
 • retoryka
 • warsztaty językowe (język francuski – pisanie)
 • analiza konwersacji
 • semiotyka społeczna
 • gramatyka kontrastywna
 • warsztaty z przekładu pisemnego

Staże naukowe i granty:

 • C.I.E.P – B.E.L.C, Paryż – Sevres, 1993
 • Laboratoire LIDILEM, Université Stendhal, Grenoble, Francja, 1999

Publikacje

Zobacz także:

Skip to content