dr Agnieszka Kulczyńska

 • Stanowisko: adiunkt; opiekun praktyk studenckich na kierunku Język i Społeczeństwo. Interdyscyplinarne studia nad dyskursem
 • Zakład Badań nad Dyskursem
 • Pokój 00.108
 • E-mail a.kulczynska@uw.edu.pl
 • Dyżury: wtorki 13.00-14.00; piątki 13.00-14.00

Aktualizacja: Paź 16, 2018 @ 12:40

Stopnie naukowe:
 • maîtrise de Lettres Modernes, Université Paris IV – Sorbonne (nostryfikacja: Uniwersytet Warszawski); tytuł pracy: L’absurde linguistique dans le theatre d’Eugene Ionesco; promotor – prof. Robert Martin
 • doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski; tytuł pracy: Wpływ wiedzy kulturowej i znajomości schematów tekstowych na rozumienie i zapamiętywanie tekstu narracyjnego w języku obcym; promotor – prof. UW dr hab. Maria Dakowska
Zainteresowania naukowe:
 • analiza dyskursu
 • stylistyka
 • glottodydaktyka
 • język a kultura
 • retoryka
 • analiza konwersacji
Doświadczenie dydaktyczne:
 • analiza dyskursu
 • warsztaty tłumaczeniowe
 • literatura i kultura obszaru języka francuskiego
 • retoryka
 • warsztaty językowe (język francuski)
 • analiza konwersacji
Staże naukowe i granty:
 • C.I.E.P – B.E.L.C, Paryż – Sevres, 1993
 • Laboratoire LIDILEM, Université Stendhal, Grenoble, Francja, 1999