Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

dr Agnieszka Leńko-Szymańska

  • Stanowisko: adiunkt; Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych, Organizacyjnych i Współpracy z Zagranicą
  • Zakład Badań nad Przyswajaniem Języka
  • Pokój: 00.100
  • Telefon: +48 22 5526021
  • E-mail: a.lenko(at)uw.edu.pl
  • Dyżur: wtorki 11:30-13:00,  środy 9:00-10:00

Aktualizacja: Lut 27, 2020 @ 16:11

Stopnie naukowe:

  • magister filologii angielskiej, Uniwersytet Łódzki, 1993
  • doktor nauk humanistycznych, językoznawstwo angielskie, 1997

Zainteresowania naukowe

  • przyswajanie języka obcego
  • nauczanie języków obcych
  • językoznawstwo korpusowe

Doświadczenie dydaktyczne:
Przedmioty wykładane na Uniwersytecie Łódzkim i Warszawskim:

  • seminarium magisterskie z zakresu problematyki przyswajania języków obcych (promotor ponad 40 prac magisterskich)
  • seminarium specjalistyczne z zakresu problematyki przyswajania języków obcych
  • wykład monograficzny z psycholingwistyki
  • proseminarium z użycia komputerów w nauczaniu języków obcych
  • metodyka nauczania języka obcego (wykłady, ćwiczenia i praktyki w szkołach)
  • zajęcia specjalistyczne z korpusów językowych
  • praktyczna nauka języka angielskiego (poszerzanie słownictwa, nauka pisania, fonetyka)
  • przyswajanie języka obcego, korpusy uczniowskie, komputery w nauczaniu języków obcych, seminarium magisterskie – kursy wykładane w ramach łączonego programu uzupełniających studiów magisterskich COBAL prowadzonych przez Katedrę Języka Angielskiego, Uniwersytet Łódzki i Department of Linguistics and Modern English Language, Lancaster University
  • komputery w nauczaniu języków obcych – kurs prowadzony w ramach studiów podyplomowych programu INSETT dla nauczycieli języków obcych

Doświadczenie zawodowe:

  1. technik komputerowy w Zakładzie Języka Angielskiego, Uniwersytet Łódzki (1991-1993)
  2. adiunkt w Katedrze Języka Angielskiego, Uniwersytet Łódzki (1997-2004)
  3. członek zespołu badawczego PELCRA (Polish-English Corpora for Research and Applications) przy Katedrze Języka Angielskiego, Uniwersytet Łódzki (1997-2004)
  4. kierownik Pracowni Nauczania Języka Angielskiego jako Języka Obcego, Uniwersytet Łódzki (1998-2004)
  5. adiunkt w Zakładzie Badań nad Przyswajaniem Języka, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, (2004- )
  6. opiekun praktyk pedagogicznych, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawki (2005-2006)

Doświadczenie organizacyjne:

  • koordynator projektu w programie TEMPUS kierowanego przez Katedrę Języka Angielskiego UŁ, 1994
  • sekretarz międzynarodowej konferencji “2nd International Duo Colloquium on Translation and Meaning” organizowanej przez Katedrę Języka Angielskiego UŁ we wrześniu 1995 roku
  • sekretarz I Kongresu Neofilologicznego organizowanego przez Katedrę Języka Angielskiego UŁ w listopadzie 1998 roku

Staże naukowe i granty:

  • stypendium na University of Missouri in St. Louis, w St. Louis, Stany Zjednoczone, (1990-1991)
  • miesięczny i później tygodniowy pobyt w Katholieke Vlaamse Hogeschool (szkoła tłumaczy) w Anwerpii, Belgia, jako stypendystka programu TEMPUS (1992 luty, październik)
  • trzymiesięczne studia na Universite des Sciences Humaines w Strasburgu, Francja, jako stypendystka programu TEMPUS (1993 styczeń-marzec)
  • tygodniowa wizyta naukowa na Universitaire Instelling Antwerpen w Antwerpii, Belgia, jako stypendystka programu TEMPUS (1995 czerwiec)
  • trzymiesięczna wizyta naukowa w Centre for Applied Language Studies, Uniwersity of Wales, w Swansea, Walia, jako stypendystka programu TEMPUS, (1996 luty-kwiecień)
  • dwutygodniowa wizyta naukowa w Universidad Sao Paulo, Sao Paulo, Brazylia (1999 październik)
  • trzymiesięczna wizyta naukowa w Department of Linguistics and Modern English Language, Lancaster University, Wielka Brytania, jako stypendystka programu TEMPUS (2002 październik-grudzień)
  • dwutygodniowa wizyta naukowa w School of Humanities, Vaxjo University, Vaxjo, Szwecja (2003 styczeń)

Wykłady gościnne:

  • korpusy językowe – czterodniowe seminarium prowadzone na Universidad Sao Paulo, w Sao Paulo, Brazylia, w październiku 1999 roku
  • korpusy językowe – semestralne seminarium dla studentów magisterskich, Lancaster University, Wielka Brytania, jesienią 2002 roku
  • korpusy uczniowskie, korpusy w nauczaniu języków obcych – seminaria prowadzone w ramach sesji „Korpus tekstów” w Międzynarodowej Szkole Humanistycznej Europy Środlowo-Wschodniej przy Uniwersytecie Warszawskim, styczeń 2003 rok
  • warsztaty na temat różnych aspektów nauczania języka angielskiego organizowane przez Stowarzyszenie Nauczycieli Języków Obcych, szkoły językowe oraz wydawnictwa

Referaty wygłoszone na konferencjach międzynarodowych:

    • „Lexicon”, Universitat Duisburg, Duisburg, Niemcy (1993)
    • „2nd International Duo Colloquium on Translation and Meaning”, Hogeschool Maastricht, Maastricht, Holandia (1995)
    • „2nd International Duo Colloquium on Translation and Meaning”, Uniwersytet Łódzki, Łódź (1995)
    • doroczna konferencja IATEFL, Keele, Stoke-on-Trant, Anglia (1996)
    • doroczna konferencja IATEFL Poland, Poznań (1996)
    • doroczna konferencja IATEFL, Brighton, Anglia (1997)
    • „Practical Applications of Language Corpora, Uniwersytet Łódzki, Łódź (1997)
    • „Poznań Linguistic Meetings” Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań (1997)
    • „Second and Foreign Language Acquisition”, Uniwersytet Śląski, Szczyrk (1997)
    • I Kongres Neofilologiczny, Łódź (1998)
    • „Practical Applications of Language Corpora”, Uniwersytet Łódzki, Łodź (1999)
    • „Teaching and Language Corpora”, Graz, Austria (2000)
    • doroczna konferencja EUROSLA, Kraków (2000)
    • „Practical Applications of Language Corpora”, Uniwersytet Łódzki, Łódź (2000)
    • 6th TELRI Seminar „Corpora in Multilingual Research”, Bansko, Bułgaria (2001)
    • „International Conference on Second Language Vocabulary Acquisition”, Leiden, Holandia (2002)
    • „Interantional Conference on Pragmatics”, Uniwersytet Łódzki, Łódź (2002)
    • „Second and Foreign Language Acquisition”, Uniwersytet Śląski, Szczyrk (2002)
    • Interantional Conference „Research and Scholarship in Integration Process”, Uniwersytet Łódzki, Łódź (2002)
    • „Teaching and Language Corpora”, Bertinoro, Włochy (2002)
    • seminarium „Learner Corpora”, Lancaster, Wielka Brytania (2003)
    • „Corpus Linguistics”, Lancaster, Wielka Brytania (2003)
    • „Practical Applications of Language Corpora”, Uniwersytet Łódzki, Łódź (2003)
    • „Corpus Linguistics – korpusy tekstowe i ich analiza”, seminarium Zakładu Komunikacji Językowej, Uniwersytet Warszawski (2004)
    • „Teaching and Language Corpora”, Granada, Hiszpania (referat)
    • „7th Conress of Psycholinguistics”, Cieszyn (2004)
    • „Practical Applications of Language Corpora”, Uniwersytet Łódzki, Łódź (2005)
    • doroczna konferencja EUROSLA, Dubrownik, Chorwacja (2006)

 

Lut 27, 2020 @ 16:11

Zobacz także:

Skip to content