Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

mgr Agnieszka Piątek

Aktualizacja: paź 8, 2021 @ 09:41

Stopnie naukowe

 • magister lingwistyki stosowanej, Uniwersytet Warszawski

 

Zainteresowania naukowe

 • metodyka nauczania języków obcych
 • podejście kognitywne w nauczaniu czasowników frazowych
 • tłumaczenie dydaktyczne
 • mediacja w dydaktyce języków obcych

 

Doświadczenie dydaktyczne

 • warsztaty językowo-tłumaczeniowe z języka angielskiego
 • tłumaczenie pisemne z języka angielskiego
 • nauczanie systemów i sprawności językowych – język angielski
 • ewaluacja w glottodydaktyce – język angielski
 • ćwiczenia z fonetyki i fonologii języka angielskiego
 • doskonalenie kompetencji komunikacyjnej – język angielski
 • doskonalenie kompetencji komunikacyjnej – język szwedzki
 • warsztaty językowo-tłumaczeniowe z języka szwedzkiego
 • nauczanie systemów i sprawności językowych – język szwedzki

 

Doświadczenie organizacyjne

 • 2008-2017 opiekun praktyk pedagogicznych grupy niemieckiej w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW
Skip to content