dr Aleksandra Wąsowicz-Peinado

Wykształcenie:

  • doktor językoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, 2016
  • magister japonistyki, Uniwersytet Warszawski, 2005

Zainteresowania naukowe:

  • glottodydaktyka grafemiczna języka japońskiego