Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

dr Anna Szczęsny

 • szczesny_annaStanowisko: adiunkt (D); Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Studenckich
 • Zakład Badań nad Przekładem Pisemnym
 • Pokój: 00.104
 • Telefon: +48 22 5526021
 • E-mail: a.m.szczesny@uw.edu.pl
 • Dyżur: poniedziałki 9:30-10:30,  wtorki 13:00-14:00 (z wyjątkiem terminów posiedzeń Rady Instytutu oraz zebrań pracowników)

Aktualizacja: Lut 27, 2020 @ 12:26

Stopnie naukowe:

 • doktor nauk humanistycznych, językoznawstwo, Uniwersytet Warszawski, 1999

Zainteresowania naukowe

 • translatoryka
 • dydaktyka tłumaczenia pisemnego i ustnego
 • gramatyka a przekład

Doświadczenie dydaktyczne

 • warsztaty tłumaczeniowe (pisemne i ustne)
 • proseminaria oraz seminaria (licencjackie i magisterskie) z dziedziny translatoryki
 • gramatyka opisowa oraz kontrastywna rosyjsko-polska

Doświadczenie zawodowe

 • p.o. kierownika Zakładu Translatoryki ILS – maj 2004 – luty 2006,
 • sekretarz, przewodnicząca i wiceprzewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej w ILS (ostatni raz w 2005)

Doświadczenie organizacyjne

 • Organizacja konferencji Językowy obraz świata w oryginale i w przekładzie, pierwszej z cyklu Imago Mundi – ILS UW, 2005
 • Organizacja konferencji 50 lat polskiej translatoryki – drugiej z cyklu Imago mundi – ILS UW, 2007
 • Organizacja konferencji Tłumacz – sługa, pośrednik, twórca? – trzeciej z cyklu Imago mundi – ILS UW, 2010
 • Organizacja IV konferencji z cyklu “Imago mundi” pt.: „Tłumaczenie w XXI wieku. Teoria – kształcenie – praktyka”, 2012

Nagrody:

 • Nagroda Rektora I stopnia za publikację zbiorową (współautorstwo) – 2002
 • Nagroda za pracę organizacyjną z okazji Święta Uniwersytetu – 2005
Skip to content