Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

dr Anna Szczęsny

Aktualizacja: Lis 4, 2020 @ 16:20

Stopnie naukowe:

 • doktor nauk humanistycznych, językoznawstwo, Uniwersytet Warszawski, 1999

Zainteresowania naukowe

 • translatoryka
 • dydaktyka tłumaczenia pisemnego i ustnego

Doświadczenie dydaktyczne

 • warsztaty tłumaczeniowe pisemne i ustne,
 • proseminaria oraz seminaria dyplomowe z dziedziny translatoryki
 • gramatyka opisowa oraz kontrastywna rosyjsko-polska

Doświadczenie zawodowe

 • Zastępczyni Dyrektora ILS ds. Studenckich w latach 2016-2020
 • p.o. kierownika Zakładu Translatoryki ILS – 2004 – 2006,
 • sekretarz, przewodnicząca i wiceprzewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej w ILS
 • organizatorka cyklu konferencji Imago Mundi – ILS UW w latach 2005-2012

Doświadczenie organizacyjne

 • Organizacja konferencji Językowy obraz świata w oryginale i w przekładzie, pierwszej z cyklu Imago Mundi – ILS UW, 2005
 • Organizacja konferencji 50 lat polskiej translatoryki – drugiej z cyklu Imago mundi – ILS UW, 2007
 • Organizacja konferencji Tłumacz – sługa, pośrednik, twórca? – trzeciej z cyklu Imago mundi – ILS UW, 2010
 • Organizacja IV konferencji z cyklu “Imago mundi” pt.: „Tłumaczenie w XXI wieku. Teoria – kształcenie – praktyka”, 2012

Nagrody:

 • Nagroda Rektora I stopnia za publikację zbiorową (współautorstwo) – 2002
 • Nagroda za pracę organizacyjną z okazji Święta Uniwersytetu – 2005
Skip to content