Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

prof. dr hab. Dorota Urbanek

 • Stanowisko: profesor (B-D);  Kierownik Zakładu Badań nad Przekładem Pisemnym
 • Zakład Badań nad Przekładem Pisemnym
 • Pokój: 00.087
 • Telefon: +48 22552070
 • E-mail: d.urbanek(at)uw.edu.pl
 • Dyżur: poniedziałek 8:00-9:30 (z wcześniejszym umówieniem),  wtorek 13:00-14:00 (z wyjątkiem terminów posiedzeń Rady Wydziału i Rady Instytutu)
 • Urlop: 

Aktualizacja: lut 25, 2022 @ 11:29

Stopnie naukowe:

 • 1984 – magister filologii rosyjskiej, Uniwersytet Warszawski
 • 1992 – doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski
 • 2005 – dr habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski
 • 2016 – tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych

Studia podyplomowe, kursy, szkolenia:

 • Wielokrotne staże naukowe w Moskwie, Petersburgu, Maastricht

Zainteresowania naukowe:

 • translatoryka, językoznawstwo (oraz filozoficzne aspekty tych dziedzin),
 • leksykologia i leksykografia,
 • semiotyka kultury (w tym: kultury rosyjskiej)

Doświadczenie dydaktyczne:

 • Promotor prac doktorskich (1 obroniona, 5 otwarty przewód, 1 przed otwarciem przewodu)
 • Seminarium magisterskie (ok. 300 magistrantów)
 • Wykłady monograficzne (z zakresu translatoryki, gramatyki opisowej języka rosyjskiego)
 • Konwersatorium (wstęp do językoznawstwa, semiotyka kultury rosyjskiej, translatoryka)
 • Ćwiczenia (gramatyka opisowa języka rosyjskiego)

Doświadczenie zawodowe / organizacyjne:

 • 2012-2016 Prodziekan ds. naukowych i współpracy z zagranicą WLS UW
 • 2015-2017 Przewodnicząca Zespołu Koordynacyjnego Laboratorium Cyfrowego Humanistyki UW
 • 2012-2017 Przewodnicząca Rady Naukowej IR UW
 • 2014-2016 Kierownik Zakładu Języka IR UW
 • 1996-1998 Zastępca Dyrektora IR UW ds. Finansowych

Realizowane projekty badawcze:

 • Dialektyka przekładu (BST 2017)
 • Kierownik grupy roboczej „Cyfrowa Lingwistyka Stosowana i Translatoryka”
 • („Digital Applied Linguistic and Translation Studies”), konsorcjum humanistyczne DARIAH.PL

Przynależność do organizacji / stowarzyszeń naukowych:

 • Członek Rady Naukowej Studia Rossica Gedanensia ISSN 2392-3644 (on-line), ISSN 2449-6715 (print)
 • Komitet Słowianoznawstwa PAN – członek-specjalista (od 2016), Sekretarz KS PAN – 2016-2017

Nagrody i wyróżnienia:

 • Medal 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego za zasługi na rzecz Wydziału Lingwistyki StosowanejUW oraz całego Uniwersytetu Warszawskiego przy wdrażaniu innowacyjnych kierunków badań – 2016
 • Nagroda Rektora UW – 1997, 2004, 2005, 2009;
 • Stypendia naukowe Rektora UW – 2002, 2003, 2004.
Skip to content