Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

dr Eryk Stachurski

 

 • Stopnie naukowe:
 • studia we Francji: historii i języków słowiańskich (polskiego oraz rosyjskiego) w UTM (Tuluza)
 • magister filologii romańskiej, Uniwersytet Warszawski 2003 rok
 • doktor nauk humanistycznych, językoznawstwo romańskie, Uniwersytet Warszawski rok 2007

Zainteresowania naukowe:

 • diachronia języków
 • pojęcia i granica czasownika
 • gramatyka języka mówionego

Doświadczenie dydaktyczne:

 • lektoraty
 • fonetyka języka francuskiego
 • historia języka francuskiego
 • wstęp do językoznawstwa ogólnego
 • język francuski w Unii Europejskiej
 • język francuski w administracji, prawniczy, w gospodarce
 • warsztaty tłumaczeniowe: język prawniczy
 • technika pisania tekstów naukowych
 • seminarium licencjackie
 • DKK
 • gramatyka opisowa

Doświadczenie zawodowe:

 • Kierownik pracowni języka francuskiego, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa, 2004-2007
 • Lektor, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa, 2002 -2007
 • Starszy specjalista, Trybunał Konstytucyjny, zespół orzecznictwa, 2004-2005
 • Lektor, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 2004-2005
 • Nauczyciel języka francuskiego, LO, Łomianki, 1999-2002
 • Lektor, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kraków, 1991-1992

Wykłady gościnne:

 • Universidad Autónoma de Madrid – od 2011 r.

Temat badawczy BST:

 • Analiza i porównanie francuskich i polskich dyskursów prawnych, jako metoda (narzędzie) tłumaczenia instrumentów prawnych
Skip to content