Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

mgr Ewa Nojszewska

Aktualizacja: lis 8, 2022 @ 10:14

Stopnie naukowe:

 • magister lingwistyki stosowanej, 1991

Zainteresowania naukowe:

 • dydaktyka przekładu
 • psycho- i socjolingwistyczne uwarunkowania akwizycji pierwszego języka
 • socjolingwistyka

Doświadczenie dydaktyczne:

 • praktyczna nauka jęz. francuskiego
 • gramatyka kontrastywna polsko-francuska
 • specjalistyczne ćwicz. translacyjne – terminologia ekonomiczna
 • specjalistyczne ćwicz. translacyjne – terminologia naukowa
 • warsztaty tłumaczeniowe – zaj. autorskie
 • praktyczne podstawy metodologii przekładu
 • przekład z zastosowaniem narzędzi CAT

Doświadczenie zawodowe :

 • 1991-1999 asystent w Zakł. Glottodydaktyki Praktycznej ILS UW, następnie wykładowca w Zakładzie Translatoryki
 • od 2016 – wykładowca w Zakładzie Badań nad Przekładem Pisemnym ILS UW
 • lektor i tłumacz języka francuskiego
Skip to content