Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

dr Hanna Salich

 • 2018_Salich_Techniki_i_strategie Stanowisko adiunkt
 • Zakład Badań nad Przekładem Pisemnym
 • Pokój: 00.107
 • E-mail: hanna.salich@uw.edu.pl
 • Dyżur: w czerwcu: wtorki 12.00-14.00;
  w lipcu: wtorek 2.07.2019, 9.07.2019, 16.07.2019 godz. 12.00-14.00 (po uzgodnieniu w zależności od harmonogramu obron);
  w sierpniu: wtorek 6.08.2019 i 13.08.2019 godz.12.00-14.00;
  we wrześniu: wtorek 17.09.2019, 12.00-14.00;
  w semestrze zimowym 2019/2020: wtorki i czwartki, 13.15-14.15 (w czwartki po uzgodnieniu)
  dyżury w sesji zimowej: wtorek 28.01.2020 i 4.02.2020 godz. 12.00-14.00;
  dyżury w semestrze letnim 2019/2020: zostaną podane w późniejszym terminie

Aktualizacja: Paź 11, 2019 @ 11:35

Stopnie naukowe:
 • magister filologii, specjalizacja filologia angielska, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, promotor prof. UW dr. hab. Krzysztof Hejwowski, 2008 r.
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, rozprawa pt. Techniki i strategie tłumaczenia neologizmów autorskich – polska literatura fantastyczna i fantastycznonaukowa w angielskich przekładach, promotor prof. UW dr hab. Krzysztof Hejwowski, 2015 r.
Zainteresowania naukowe:
 • translatoryka
Doświadczenie dydaktyczne:
 • tłumaczenie tekstów z zakresu nauki i techniki
 • warsztaty językowo-tłumaczeniowe
 • doskonalenie kompetencji komunikacyjnej (academic writing)
Doświadczenie zawodowe:
 • od 2009 r. wykładowca współpracujący z ILS
 • od 2008 r. tłumacz pisemny w kombinacji język angielski język polski
 • w latach 2009-2010 nauczyciel języka angielskiego w technikum (klasy o profilu hotelarskim, elektronicznym i elektrycznym)
 • w roku 2009 nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej (klasy 0-3)
Działalność naukowa: wystąpienia z referatem podczas następujących konferencji naukowych:
 • SMYS 2014 – 2nd Silesian Meeting of Young Scholars (Szczyrk, 2014 r.)
 • The International Conference: Representing, (De)Constructing and Translating Borderlands (Krasnogruda, 2014 r.)
 • Translatio i Kultura (Warszawa, 2013 r.)
 • Język trzeciego tysiąclecia VII – Słowo w (kon)tekście (Kraków, 2012 r.)
 • Przekład-język-kultura (Kazimierz Dolny, 2012 r.)
 • Language, Thought and Education (Zielona Góra, 2011 r.)
 • Manipulation in Translation (Warszawa, 2009 r.)
Doświadczenie organizacyjne:
 • przedstawiciel doktorantów w Radzie Naukowej ILS UW w latach 2011-2014
 • członek Komisji Rekrutacyjnej w latach 2011-2013
 • egzaminator podczas kwalifikacji kandydatów na studia w ILS UW (studia magisterskie i podyplomowe)
Nagrody i wyróżnienia:
 • stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów (w latach 2012-2015)
 • stypendium Rektora za wyniki w nauce (w latach 2012-2015)
Skip to content