mgr Jacek Stanaszek

Aktualizacja: Lut 26, 2019 @ 14:04

Stopnie naukowe
  • magister lingwistyki stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 2002
Zainteresowania naukowe
  • translatoryka
  • narzędzia CAT
  • neurodydaktyka
Doświadczenie dydaktyczne
  • wykładowca w ILS od 2002 roku (warsztaty językowe, tłumaczeniowe (pisemne i ustne) – język niemiecki, technologia informacyjna)
Doświadczenie zawodowe
  • przekłady książek z informatyki i literatury faktu
Doświadczenie organizacyjne
  • Pełnomocnik ILS ds. Rekrutacji