Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

mgr Jan Wawrzyniak

 • Stanowisko: Wykładowca; koordynator ds. mobilności (dla nauczycieli i pracowników)
 • Zakład Badań nad Dyskursem
 • Pokój: 00.081
 • Telefon: +48 22 5526022
 • E-mail: j.wawrzyniak@uw.edu.pl
 • Dyżur: wtorek 13.00-14.00; czwartek 16.45-17.45

Aktualizacja: Paź 11, 2019 @ 11:35

Stopnie naukowe:
 • Magister filologii angielskiej, Uniwersytet Wrocławski 1990
Zainteresowania naukowe:
 • Teoria komunikacji
 • Semiologia
Doświadczenie dydaktyczne:
 • Nauczanie j. angielskiego na poziomie zaawansowanym (warsztaty językowe)
 • Pisanie naukowe
Doświadczenie zawodowe:
 • Asystent stażysta, anglistyka, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski 1989-1990
 • Asystent, ILS, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, Uniwersytet Warszawski
 • Wykładowca, ILS, Wydział LS i FW, UW
Doświadczenie organizacyjne:
 • Sesja naukowa zakładu Teorii Komunikacji ILS, styczeń 2006: Pośrednictwo komunikacyjne jako postawa oraz przedmiot badań; na przykładzie tłumaczy i nauczycieli
Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych:
 • The International Association for the Integrational Study of Language and Communication (IAISLC)
Staże naukowe i granty:
 • Oxford University 1991-1992
 • Oxford University 1996
 • University of Kopenhagen 1996
Referaty wygłoszone na konferencjach międzynarodowych:
 • Globe 2004, Warszawa
 
Skip to content