Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

dr hab. Janina Mołczanow

 • molczanow_janinaStanowisko: adiunkt
 • Zakład Badań nad Dyskursem
 • Pokój: 1.047
 • Telefon: +48 22 55 26069
 • E-mail: jmolczanow@uw.edu.pl
 • Dyżur: poniedziałki 10:30-11:30,  wtorki 13:00-14:00 (z wyjątkiem dni posiedzeń Rady Wydziału i Rady Instytutu –  po uzgodnieniu)

Aktualizacja: Lut 28, 2020 @ 13:52

Stopnie naukowe:

 • magister filologii angielskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, rok 2001
 • doktor nauk humanistycznych, językoznawstwo ogólne, Uniwersytet Warszawski, rok 2005
 • doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, Uniwersytet Warszawski, 2018

Zainteresowania naukowe:

 • fonologia
 • fonetyka
 • analiza dyskursu
 • neurolingwistyka
 • psycholingwistyka
 • językoznawstwo historyczne
 • językoznawstwo porównawcze
 • lingwistyka sądowa
 • Nauczanie języków obcych

Staże naukowe i granty:

 • Grant Narodowego Centrum Nauki OPUS nr. 2017/27/B/HS2/00780, projekt Korelaty percepcyjne i akustyczne akcentu rytmicznego, 09.2018 -08.2021(kierownik)
 • Stypendium badawcze fundacji Humboldta, Luty 2011 – Listopad 2012, projekt Redukcja samogłoskowa w językach słowiańskich i germańskich.  Philipps-Universität Marburg (Niemcy).
 • Stypendium badawcze fundacji Humboldta (stypendium powrotne), Marzec 2013 -Luty 2014, projekt Akcent leksykalny w języku rosyjskim w nabytej dysleksji powierzchownej.
 • Stypendium badawcze fundacji Humboldta, 1.10.2016-31.12.2016, projekt Afazja a przetwarzanie prozodii. Philipps-Universität Marburg (Niemcy).
 • Grant Narodowego Centrum Nauki nr. 2015/17/B/HS2/01455, projekt Iteracyjne i dwukierunkowe systemy akcentowe: polski i ukraiński, 19.02.2016– 18.02.2018 (wykonawca)
 • Grant Narodowego Centrum Nauki nr. 2015/18/E/HS2/00066, projekt Rola cech fonologicznych w fonotaktyce: Badanie struktury i przyswajania zbitek spółgłoskowych w językach słowiańskich i germańskich, 05.2016 -04.2019 (wykonawca)

Odczyty/prezentacje na konferencjach międzynarodowych:

 • (2019) ([z] Beata Łukaszewicz, Anna Łukaszewicz) The 20th Annual Conference of the International Speech Communication Association INTERSPEECH 2019, Graz, Austria, ‘An acoustic study of vowel undershoot in a system with several degrees of prominence’.
 • (2019) ([z] Beata Łukaszewicz) International Symposium on Monolingual and Bilingual Speech, Chania, Greece, ‘Bidirectional grammatical stress in a free lexical stress system’.
 • (2019) ([z] Beata Łukaszewicz, Anna Łukaszewicz) Phonetics and Phonology in Europe, Lecce, Italy, ‘Disentangling metrical prominence from segmental and word-boundary effects’.
 • (2018) ([z] Beata Łukaszewicz) The 16th Conference on Laboratory Phonology, Lisboa, Secondary stress iteration in Ukrainian: an argument for the metrical grid’.
 • (2018) ([z] Beata Łukaszewicz, Anna Łukaszewicz) Speech Prosody 9Poznań, ‘Rhythmic stress or word-boundary effects? Comparison of primary and secondary stress correlates in segmentally identical word pairs’.
 • (2017) ([z] Paula Orzechowska, Michał Jankowski) 47th Poznań Linguistic Meeting, Poznań, ‘Prosodically-conditioned syllable structure’.
 • (2017) (z Gea de Jong-Lendle, Roland Kehrein, Frederike Urke, Anna Lena Georg, Belinda Fingerling, Sarah Franchini, Olaf Köster, Christiane Ulbrich) 26th annual conference of the International Association for Forensic Phonetics and Acoustics, Split, Chorwacja ‘Language identification from a foreign accent in German’.
 • (2017) ([z] Beata Łukaszewicz) Approaches to Phonology and Phonetics, Lublin, ‘Leftward and rightward stress iteration in Ukrainian: acoustic evidence and theoretical implications’
 • (2017) ([z] Beata Łukaszewicz, Ewa Zajbt. Urszula Krawczyk) Phonetics and Phonology in Europe, Kolonia, Niemcy, ‘Lombard effect-related acoustic changes in the production of subsidiary stress’.
 • (2016) ([z] Beata Łukaszewicz) Aix Summer School on Prosody Methods in Prosody and Intonation Research: Data, Theories, Transcription, Aix en Provence, Francja, ‘Is Ukrainian a bidirectional stress system?’
 • (2016) ([z] Beata Łukaszewicz) 24th Manchester Phonology Meeting, Manchester, Wielka Brytania, ‘Is Ukrainian a bidirectional stress system?’
 • (2015) ([z] Ulrike Domahs, Richard Wiese, Ekaterina Iskra) Approaches to Phonology and Phonetics, Lublin, ‘Lexical stress in Russian stem classes: evidence from acquired surface dyslexia’.
 • (2012) ([z] Johannes Knaus, Ulrike Domahs, Richard Wiese) 8th International Conference on the Mental Lexicon, Montreal, Kanada, talk ‘Russian word stress is lexical: evidence from event-related potentials’.
 • (2012) Workshop ‘Tone: Theory and Practice’, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Lipsk, Niemcy, ‘Tone and Vowel Reduction in East Slavic’.
 • (2012) ([z] Johannes Knaus, Ulrike Domahs, R. Wiese) Satellite workshop to LabPhon 13, The 13th Conference on Laboratory Phonology. Stuttgart, Niemcy, ‘Lexical word stress in Russian – evidence from event-related potentials’.
 • (2012) Linguistic colloquium Philipps-Universität Marburg, Niemcy, ‘Vowel Reduction in Slavic and Germanic’.
 • (2008) 39th Poznań Linguistic Meeting, Gniezno, ‘Intervocalic Deletion and Positional Faithfulness in Russian’.
 • (2008) Generative Linguistics in Poland 6, Warszawa, ‘An OT analysis of the Russian imperative’.
 • (2007) 38th Poznań Linguistic Meeting, Gniezno, ‘The problem of Russian v’.
 • (2005) 13th Manchester Phonology Meeting, Manchester, Wielka Brytania, ‘Russian Vowel Reduction and Phonological Opacity’.
 • (2004) 35th Poznań Linguistic Meeting, Poznań, ‘Gliding in Russian’.
Skip to content