Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

dr hab. Jarosław Pietrow

 • Stanowisko: adiunkt, kierownik Pracowni Japońskiego Językoznawstwa Stosowanego
 • Zakład Badań nad Przekładem Pisemnym
 • Pokój: 1.047
 • Telefon +48 22 55 26069
 • E-mail: iarekp(at)yahoo.co.jp
 • Dyżur: poniedziałki 11:30-12:30,  wtorki 13:00-14:00  (z wyjątkiem terminów posiedzeń Rady Wydziału i Rady Instytutu)

Aktualizacja: Mar 9, 2020 @ 11:25

Stopnie naukowe:

 • magister filologii japońskiej, UAM (2001)
 • doktor nauk humanistycznych, językoznawstwo japońskie, UW (2007)
 • doktor habilitowany nauk humanistycznych, językoznawstwo, UW (2014)

Zainteresowania naukowe:

 • językoznawstwo japonistyczne, koreanistyczne i wschodnioazjatyckie,
 • semantyka i morfologia współczesnego języka japońskiego,
 • składnia, leksykologia i leksykografia japońska i koreańska,
 • translatoryka

Zatrudnienie:

 • UW od 2008 do 2013 (Wydział Polonistyki),
 • UW od 2009 do 2013 (Wydział Orientalistyczny),
 • UJ od 2009 do 2011 (Wydział Filologiczny)
 • UW od 2013 (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Doświadczenie dydaktyczne:

 • gramatyka języka japońskiego,
 • językoznawstwo wschodnioazjatyckie,
 • fonetyka i fonologia języka japońskiego,
 • grafemika języka japońskiego,
 • lektura tekstów japońskich

Staże zagraniczne i granty:

 • Uniwersytet Wonkwang (Korea Południowa) 1998,
 • Uniwersytet Tskuba (Japonia) 2004-2006,
 • Uniwersytet Tokijski (Japonia) 2013
 • Fellowship Fundacji Japońskiej, Uniwersytet Tokijski (Japonia) 2017-2018

Działalność pozauniwersytecka:

 • Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (od 2011)
Skip to content