Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

dr Karolina Dębska

Aktualizacja: Paź 7, 2019 @ 14:22

Stopnie naukowe:
 • magister lingwistyki stosowanej, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 2005
 • magister filologii polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, 2007
 • doktor nauk humanistycznych, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 2010
Zainteresowania naukowe:
 • przekład literacki
 • tłumaczenie pisemne
 • historia przekładu
 • socjologia tłumaczenia
Doświadczenie dydaktyczne:
 • warsztaty językowo-tłumaczeniowe (j. francuski, j. angielski)
 • warsztaty z tłumaczenia specjalistycznego (j. francuski, j. angielski)
 • seminarium magisterskie translatoryczne (j. angielski)
 • konwersatorium nt. jakości tłumaczenia (j. angielski)
Doświadczenie organizacyjne:
 • Political Linguistics 2007, ILS
 • Translatio i Literatura 2009, ILS
 • Representing, (De)Constructing and Translating Borderlands 2014, Wydział Filologiczny UwB oraz ILS
 • Imago Mundi 2015, ILS
Skip to content