Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

dr Katarzyna Malesa

Aktualizacja: Lut 28, 2020 @ 10:35

Stopnie naukowe:

 • magister lingwistyki stosowanej, Uniwersytet Warszawski
 • doktor nauk humanistycznych, językoznawstwo stosowane Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zainteresowania naukowe:

 • metodyka nauczania języka niemieckiego
 • metodyka nauczania języka angielskiego

Doświadczenie dydaktyczne :

 • glottodydaktyka szczegółowa języka niemieckiego
 • glottodydaktyka szczegółowa języka angielskiego
 • warsztaty językowe z języka niemieckiego
 • tłumaczenie ustne konsekutywne z jęz. niemieckiego
 • tłumaczenie pisemne z języka niemieckiego
 • ćwiczenia korekcyjno – uzupełniające z języka niemieckiego
 • seminarium magisterskie z języka niemieckiego
 • seminarium magisterskie z języka angielskiego
 • nauczanie systemów i sprawności językowych – język niemiecki
 • ewaluacja w glottodydaktyce – język niemiecki

Doświadczenie zawodowe:

 • wykładowca UW od 1999 roku,
 • adiunkt w ILS UW od 2007 do 2016 roku,
 • starszy wykładowca od 2016 roku.

Doświadczenie organizacyjne:

 • 2008-2016 Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Studenckich (dwie kadencje),
 • 2008-2012 członek Rady Wydziału,
 • 2008-2012 członek Rady Instytutu,
 • 2002-2008 koordynator sekcji niemieckiej w ILS UW,
 • 2002-2008 funkcja opiekuna praktyk pedagogicznych grupy niemieckiej w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW,
 • 2001-2002 funkcja opiekuna praktyk pedagogicznych grupy angielskiej w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW.
Skip to content