dr Katarzyna Malesa

 • Stanowisko: starszy wykładowca; opiekun praktyk dydaktycznych sekcji języka niemieckiego
 • Zakład: Glottodydaktyki
 • Pokój: 00.094
 • E-mail: k.malesa(at)uw.edu.pl
 • Dyżury: wtorek 13.00-14.00 (poza terminami Rady Instytutu); środa 14.45-15.30 (wyłącznie po uzgodnieniu)

Aktualizacja: Paź 16, 2018 @ 11:20

Stopnie naukowe:
 • magister lingwistyki stosowanej, Uniwersytet Warszawski
 • doktor nauk humanistycznych, językoznawstwo stosowane Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zainteresowania naukowe:
 • metodyka nauczania języka niemieckiego
 • metodyka nauczania języka angielskiego
Doświadczenie dydaktyczne :
 • glottodydaktyka szczegółowa języka niemieckiego
 • glottodydaktyka szczegółowa języka angielskiego
 • warsztaty językowe z języka niemieckiego
 • tłumaczenie ustne konsekutywne z jęz. niemieckiego
 • tłumaczenie pisemne z języka niemieckiego
 • ćwiczenia korekcyjno – uzupełniające z języka niemieckiego
 • seminarium magisterskie z języka niemieckiego
 • seminarium magisterskie z języka angielskiego
 • nauczanie systemów i sprawności językowych – język niemiecki
 • ewaluacja w glottodydaktyce – język niemiecki
Doświadczenie zawodowe:
 • wykładowca UW od 1999 roku,
 • adiunkt w ILS UW od 2007 do 2016 roku,
 • starszy wykładowca od 2016 roku.
Doświadczenie organizacyjne:
 • 2008-2016 Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Studenckich (dwie kadencje),
 • 2008-2012 członek Rady Wydziału,
 • 2008-2012 członek Rady Instytutu,
 • 2002-2008 koordynator sekcji niemieckiej w ILS UW,
 • 2002-2008 funkcja opiekuna praktyk pedagogicznych grupy niemieckiej w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW,
 • 2001-2002 funkcja opiekuna praktyk pedagogicznych grupy angielskiej w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW.