Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

dr Krzysztof Drużycki

 • Stanowisko: adiunkt (D)
 • Zakład Badań nad Dyskursem
 • Pokój: 00.091
 • E-mail: kjdr@uw.edu.pl
 • Dyżur:y w czerwcu: 12.06.2018, 12-14; 13.06, 10-11; 14.06, 10-11; 18.06, 10-11; 19.06, 12-14; 21.06, 10-11; 22.06, 10-11; 23.06, 11.15-12; 28.06, 10-11; w lipcu: po umówieniu; urlop: 1-31.08.2018; pierwszy dyżur we wrześniu: 4.09.2018, 13-14

Stopień naukowy:

 • Doktor nauk społecznych w zakresie językoznawstwa (Kraków 2001)

Zainteresowania naukowe:

 • językoznawstwo germańskie,
 • kulturoznawstwo,
 • analiza dyskursu,
 • komunikacja medialna,
 • komunikowanie międzykulturowe

Doświadczenie dydaktyczne:
Kultura i historia niemieckiego obszaru językowego, analiza dyskursu, współczesne koncepcje lingwistyki stosowanej, wprowadzenie do socjolingwistyki, międzykulturowość w gospodarce i zarządzaniu, fonetyka i fonologia niemieckiego obszaru językowego, doskonalenie kompetencji komunikacyjnej (pisanie)

Doświadczenie zawodowe: 

 • 1998-2002: Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Filologii Germańskiej – adiunkt
 • 2005-2006 Gymnasium Westerburg (RFN) – nauczyciel języka polskiego
 • 2002- Uniwersytet Warszawski, Instytut Lingwistyki Stosowanej – starszy wykładowca

Staże naukowe i granty:

 • 1998 – staż naukowy w Orchard Lake College, Mi , USA
Skip to content