Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

mgr Maciej Stanaszek

Stopnie naukowe:
  • magister lingwistyki stosowanej
Zainteresowania naukowe:
  • translatoryka (głównie przekład pisemny)
  • językoznawstwo (różnego rodzaju)
  • dydaktyka przekładu pisemnego i gramatyki języków obcych
Doświadczenie zawodowe:
  • warsztaty tłumaczeniowe (teksty (popularno)naukowe, w tym społeczno-polityczne i techniczne)
  • warsztaty językowo-tłumaczeniowe (tłumaczenia pisemne z elementami gramatyki)
  • gramatyka kontrastywna niemiecko-polska
Skip to content