prof. dr hab. Małgorzata Tryuk

 • Stanowisko: Profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Badań nad Przekładem Ustnym i Audiowizualnym, kierownik studiów podyplomowych EMCI
 • Zakład Badań nad Przekładem Ustnym i Audiowizualnym
 • Pokój: 00.088
 • Telefon: +48 22 5526071
 • E-mail: m.tryuk@uw.edu.pl
 • Dyżur: wtorki 11.30-13.15 (poza terminami RI i RW); środy 13.00-15.00

Stopnie naukowe

 • magister lingwistyki stosowanej, Uniwersytet Warszawski 1976
 • doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski 1984
 • doktor habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004
 • tytuł naukowy profesora, 2013

Zainteresowania naukowe

 • języki specjalistyczne
 • terminologia i terminografia
 • translatoryka
 • przekład ustny konferencyjny i środowiskowy

Doświadczenia dydaktyczne

 • gramatyka opisowa języka francuskiego
 • gramatyka kontrastywna polsko-francuska
 • semantyka
 • kulturoznawstwo francuskiego obszaru językowego
 • terminologia i terminografia
 • teoria przekładu
 • przekład pisemny
 • przekład ustny konferencyjny
 • proseminarium specjalistyczne
 • seminarium magisterskie

Doświadczenia zawodowe

 • członek Senatu UW 1982-1985
 • członek Rady Wydziału – 1982-1984 i od 2004
 • członek Rady Instytutu 1998-2002 i od 2004
 • kierownik IPSKT 1999-2005
 • kierownik EMCI – od 2005
 • prodziekan ds. studenckich – w kadencji 2005-2008
 • członek senackiej Komisji ds. studentów, doktorantów i procesu kształcenia w Senacie UW – w kadencji 2008-2012, 2016-2020
 • członek wydziałowej komisji ds. awansów profesorskich w kadencji 2016-2020
 • członek senackiej Komisji dyscyplinarnej dla studentów i doktorantów w Senacie UW – w kadencji 2008-2012 i 2012-2016
 • przewodnicząca wydziałowej Komisji ds. studenckich i procesu kształcenia – w kadencji 2008-2012 i 2012-2016

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych

 • AUPELF Réseau Lexicologie Traduction Terminologie
 • Akademickie Stowarzyszenie Romanistów Polskich „Plejada” – członek Zarządu

Przynależność do zespołów redakcyjnych

 • sekretarz redakcji „Kwartalnika Neofilologicznego” 1978-1987
 • członek redakcji „RIELMA” i “Lingua Legis”
 • recenzent (peer-reviewer) w czasopismach: Across Languages and CulturesMiędzy Oryginałem a Przekładem, Przekładaniec, Rocznik Przekladoznawczy, Interpreters’ Newsletter, RIELMA, CLINA: An Interdisciplianry Journal of Translation, Interpreting and Intercultural Communication

Staże w uniwersytetach zagranicznych

 • Uniwersytety Paris III (ESIT) i Paris IV 1979/80 (stypendium Rządu francuskiego)
 • Uniwersytet w Saarbrücken 1985, 1987-88, 1999
 • Uniwersytet Rennes II 1995 (stypendium Rządu francuskiego)
 • Uniwersytet Lyon II 1997 (stypendium Rządu francuskiego)
 • program europejski Sokrates ERASMUS: ISTI Bruksela 2003; Uniwersytet w Hildesheim (Niemcy) 2006, 2008 Universytet  „Johannes Gutenberg” Moguncja/Germersheim FTSK 2012, 2013, 2014, 2016, London Metropolitan University 2015, Uniwersytet w Vigo 2017

Wykłady gościnne i szkoły doktorskie

 • Uniwersytet w Lizbonie – kwiecień 2006, 2008
 • Uniwersytet w Vigo – szkoła doktorska 2017
 • Uniwersytet Rikkyo w Tokio czerwiec 2017
 • Uniwersytet w Wiedniu – szkoła doktorska wrzesień 2017

Profesor wizytujący

 • Uniwersytet “Johannes Gutenberg” Moguncja/Germersheim FTSK – 2011

Udział w konferencjach międzynarodowych (z referatem) od 2004 r.

 • 4th International Conference of Translation Studies, Translating Europe Workshop, Uniwersytet Wileński, 2017
 • “Points of view in Translation Studies”, Katedra UNESCO UJ, Kraków, 2017
 • Ist Hong Kong Baptist University Conference on Interpreting, “History of Interpreting”, Hong Kong 2017
 • International conference “Translation and the Third Reich II”, Wiedeń, Austria 2016
 • 8th Conference of European Society of Translation studies, Aarhus, Dania 2016
 • Forum on Quality in Legal Translation,  Translating Europe Workshop, Warszawa 2016
 • The Day of Hungarian Translators and Interpreters, Translating Europe Workshop, Budapest, Węgry 2016
 • XXIe Rencontre du Réseau thématique “La traduction comme moyen de communication interculturelle”, Fantastique, fantasy, merveilleux en traduction, Kraków 2015
 • 28th International Fair for Languages and Cultures, “Community Interpreting in Dialog with Technology II”,  Berlin, Niemcy 2015
 • International conference “Back to the future – 60th anniversary of META” Université de Montréal, Montreal, Kanada 2015
 • International conference “Translation and the Third Reich”, Berlin, Niemcy 2014
 • International conference “Going East: Discovering new and Alternative Traditions in Translation (Studies)”, Wiedeń, Austria 2014
 • XXe Rencontre du Réseau thématique “La traduction comme moyen de communication interculturelle”, Vingt ans après… Traduire dans une Europe en reconfiguration, Wrocław 2014
 • International conference “Interpreting in Nazi Concentration Camps: Challenging the ‘Order of Terror’”, Graz, Austria 2014
 • 5th International Conference on Public Service Translation and Interpreting, Universidad de Alcalá de Henares, Hiszpania 2014
 • Übersetzergespräche 3., Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Niemcy 2014
 • XVIIe Rencontre du Réseau thématique “La traduction comme moyen de communication interculturelle, Traduire à plusieurs. Anciens défis et nouveaux enjeux,  Mulhouse, Francja  2013
 • Translatio i kultura, Warszawa 2013
 • Methodological Challenges for Contemporary Translator Educators, Kraków 2013
 • 7th Conference of the European Society for Translation Studies, Translation Studies: Centres and Peripheries, Germersheim 2013
 • GlobE 2013. Tekst naukowy wczoraj i dziś: wiedza – język (dyskurs) – przekład naukowy, Warszawa 2013
 • Imago Mundi. Tłumaczenie w XXI wieku. Teoria – kształcenie – praktyka, Warszawa 2012
 • Konferencja KN Juryslingwistyki ILS Tłumacz w Unii Europejskiej, Warszawa 2012
 • Konferencja międzynarodowa Réeseau international „Traduction comme moyen de communication interculturelle” pt. Résonnances de la traduction, Kraków 2011
 • Przekład jako akt komunikacji międzykulturowej, Poznań 2011.
 • Międzynarodowa Konferencja «XVIes  Rencontres du Réseau thématique La traduction comme moyen de communication interculturelle  Figure(s) du traducteur», IFR Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010
 • Międzynarodowa Konferencja „Emerging Topics in Translation and Interpreting. Nuovi Percorsi in traduzione e interpretazione” organizowanej przez SSLMIT Trieste, Włochy 2010
 • Konferencja  Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW „Językowy obraz świata a przekład”,  Warszawa 2010
 • Aspects of Legal Intepreting and Translation, Lessius University College Antwerpia, Belgia 2009
 • Translatio i literatura, Warszawa 2009
 • Przekład jako produkt i kontekst jego odbioru, Poznań 2009
 • Des mots et du texte aux conceptions de la description linguistitque, Warszawa 2009
 • Teaching Translation and Interpreting, Łódź 2009
 • 3rd  International Conference on Public Service Translating and Interpreting “Public Service Translating and Interpreting Research and Practice: Challenges and Alliances”, Alcalà de Henares, Hiszpania 2008
 • Conference Interpreting Assessment – from novice to Professional, Graz, Austria 2008
 • Przekład audiowizualny bez barier, Warszawa 2008
 • 50 lat polskiej translatoryki, Warszawa 2007
 • Intermedia 2007, Łódź 2007
 • Między przekładem a oryginałem, Kraków 2005
 • Językowy obraz świata w oryginale i przekładzie, Warszawa 2005
 • 2nd International Conference on public service interpreting and translation, Alcalà de Henares, Hiszpania 2005
 • Język a prawo: komunikacja prawna w perspektywie interdyscyplinarnej, Warszawa 2004
 • Warsaw Special Convention of ASN “Nationalities and Pluralism from Old to New World”, Warszawa 2004
 • The Critical Link 4. Professionalisation of Interpreting in the Community, Sztokholm, Szwecja 2004

Nagrody

 • Nagroda Rektora UW 2005
 • Nagroda Rektora UW zespołowa I stopnia 1992
 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej indywidualna III stopnia 1990
 • Officier des Palmes académiques 2013
 • Medal 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego 2016

Inne

 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych «Certificat de formation continue de formateur d’interprètes de conférence», Ecole de Traduction et d’Interprétation, Uniwersytet Genewski  2004
 • Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego przy Ministrze Sprawiedliwości – od 2005
 • Członek Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich
 • Członek European Society for Translation Studies (EST)

Promotor rozpraw doktorskich:

 • dr Agnieszka Biernacka 2010
 • dr Wojciech Figiel 2017

Doktoranci

 • mgr Barbara Dumara
 • mgr Dorota Kulawik
 • mgr Piotr Wronka

Recenzje w przewodach habilitacyjnych

 • dr hab. Łucja Biel 2015
 • dr hab. Agnieszka Szarkowska 2016

Recenzje w przewodach doktorskich

 • dr Dorota Lajus (UAM) 2005
 • dr Justyna Woroch (UAM) 2010
 • dr Regina Solová (UWr) 2011
 • dr Agata Rębkowska (UWr) 2014
 • dr Elżbieta Plewa (UW) 2014
 • dr Aleksandra Kalata-Zawłocka (UW) 2015
 • dr Anna Sadowska (KUL) 2017
 • dr Charlotte P. Kieslich (FTSK, Uniwersytet Johannesa Gutenberga, Moguncja) 2017