Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

dr hab. Markus Eberharter

 • Stanowisko: adiunkt (B-D);  Kierownik Zakładu Badań nad Komunikacją Literacką; Koordynator sekcji języka niemieckiego
 • Zakład Badań nad Komunikacją Literacką
 • Pokój: 00.094
 • E-mail: markus.eberharter@uw.edu.pl
 • Dyżur: wtorek 13:00-14:00,  piątek 8:30-9:30 (z wyjątkiem terminów posiedzeń Rady Wydziału i Rady Instytutu) 
 • Urlop : 

Aktualizacja: paź 4, 2021 @ 09:21

Stopień naukowy

 • magister filozofii, Uniwersytet w Innsbrucku
 • doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
 • doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, Uniwersytet Warszawski

Zainteresowania naukowe:

 • przekład literacki i międzykulturowa komunikacja literacka
 • „Translator Studies”
 • socjologia literatury i przekładu
 • historia bibliotek i czytelnictwa w XIX i XX wieku

Doświadczenie dydaktyczne:

 • recepcja i przekład literatury (Polska a kraje niemieckojęzyczne)
 • historia literatury niemieckojęzycznej
 • literatura i sztuka awangardy europejskiej lat 20-tych
 • ćwiczenia dydaktyczno-językowe i translacyjne

Doświadczenia zawodowe:

 • lektor języka niemieckiego (Österreich Institut Warszawa), 1998-2000 oraz 2006-2015
 • tłumacz języka niemieckiego (prywatna kancelaria prawna), 2004-2006

Staże naukowe i granty (w innych jednostkach nauki):

 • Uniwersytet Warszawski, 1998-1999
 • Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, 2000-2004
 • Uniwersytet Wiedeń, 2017

 

Skip to content