dr Markus Eberharter

Aktualizacja: Paź 30, 2018 @ 10:24

Stopień naukowy

 • magister filozofii, Uniwersytet w Innsbrucku, 1997
 • doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, 2004

Zainteresowania naukowe:

 • literatura porównawcza
 • kulturoznawstwo interkulturowe
 • komunikacja literacka i tłumaczenie
 • Europa Środkowa jako obszar kulturalny

Doświadczenie dydaktyczne:

 • ćwiczenia dydaktyczno-językowe
 • literatura polska i niemiecka okresu międzywojennego
 • literatura i sztuka awangardy europejskiej lat 20-tych
 • ćwiczenia translacyjne

Doświadczenia zawodowe:

 • lektor języka niemieckiego, Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, Österreich Institut Warszawa, 1998-2000 oraz od 2006
 • doktorant, Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, 2000-2004
 • tłumacz języka niemieckiego, 2004-2006

Staże naukowe i granty (w innych jednostkach nauki):

 • Uniwersytet Warszawski, 1998-1999
 • Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, 2000-2004