dr Markus Eberharter

Aktualizacja: Mar 4, 2019 @ 09:46

Stopień naukowy
 • magister filozofii, Uniwersytet w Innsbrucku
 • doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
Zainteresowania naukowe:
 • przekład literacki i międzykulturowa komunikacja literacka
 • „Translator Studies”
 • socjologia literatury i przekładu
 • historia bibliotek i czytelnictwa w XIX i XX wieku
Doświadczenie dydaktyczne:
 • recepcja i przekład literatury (Polska a kraje niemieckojęzyczne)
 • historia literatury niemieckojęzycznej
 • literatura i sztuka awangardy europejskiej lat 20-tych
 • ćwiczenia dydaktyczno-językowe i translacyjne
Doświadczenia zawodowe:
 • lektor języka niemieckiego (Österreich Institut Warszawa), 1998-2000 oraz 2006-2015
 • tłumacz języka niemieckiego (prywatna kancelaria prawna), 2004-2006
Staże naukowe i granty (w innych jednostkach nauki):
 • Uniwersytet Warszawski, 1998-1999
 • Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, 2000-2004
 • Uniwersytet Wiedeń, 2017