dr Marta Kaźmierczak

Aktualizacja: Lut 22, 2019 @ 10:11

Stopnie naukowe:

 • doktor nauk humanistycznych (specjalność: literaturoznawstwo), Uniwersytet Łódzki 2010
 • magisterium: filologia angielska – Uniwersytet Łódzki, 2007
 • magisterium: filologia rosyjska – Uniwersytet Łódzki, 2006

Zainteresowania badawcze:

 • tłumaczenie, zwł. jego aspekty kulturowe, przekład poetycki
 • intertekstualność jako zagadnienie literatury i przekładu
 • intersemiotyczność
 • dramat i teatr

Doświadczenie dydaktyczne:

 • teoria i krytyka przekładu
 • warsztaty tłumaczenia pisemnego (jęz. angielski, jęz. rosyjski)
 • literatura w przekładzie
 • literatura rosyjska XIX w.
 • poetyka

Wykłady gościnne:

 • Universidad de Jaén, Hiszpania, 2015
 • Université de Liège, Belgia 2014
 • University of Westminster, Londyn, Wielka Brytania 2013, 2016
 • Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), Moskwa, Rosja, 2011
 • Красноярский государственный педагогический университет (КГПУ) им. В. П. Астафьева, Krasnojarsk, Rosja, 2010

Staże naukowe i granty:

 • Université de Genève, Szwajcaria, V 2014 (stypendium z programu  “Nowoczesny Uniwersytet”: UW i European Social Fund)
 • udział w projekcie badawczym Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności (projekt Instytutu Badań Literackich PAN pod kier. Włodzimierza Boleckiego; grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) 2011-2012
 • Київський славiстичний унiверситет, Kijów, Ukraina, staż badawczy, III-IV 2009
 • Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина, III – VI 2005
 • Università degli Studi di Milano, Mediolan, X 2004 – I 2005
 • stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2004-2007

Wystąpienia na konferencjach międzynarodowych:

 • VI Международная Научно-Практическая Конференция «Металингвистическая Составляющая Инновационных Образовательных Программ Подготовки Переводчиков», МГЛУ, Moskwa 2008.
 • III Międzynarodowa Konferencja „Literatura polska w świecie”: „Obecności”, Uniwersytet Śląski i Instytut Nauk o Literaturze Polskiej, Cieszyn 2009.
 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Literatura polska w świecie”: „Oblicza światowości”, Uniwersytet Śląski i Instytut Nauk o Literaturze Polskiej, Katowice 2011.
 • “Translation im Spannungsfeld der Cultural Turns” / “Translation Among Cultural Turns”, Instytut  Germanistyki Uniwersytetu Gdańskiego, 2011.
 • Międzynarodowa konferencja «La Voix du traducteur a l’ecole» / “Translator’s voice at school”, Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, International Research Group “Voice in Translation“, Wrocław 2013.
 • «Impliciter, expliciter – Le traducteur comme équilibriste interculturel» / “Translators as cross-cultural gobetweens“, Université de Liège, Belgijska Izba Tłumaczy, Liège 2013.
 • International Conference on Intersemiotic Translation, Instytut Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 • The 12th Prague International Conference on Translation and Interpreting: “Czech, Slovak and Polish Structuralist Traditions in the Translation Studies Paradigm Today”, The Institute of Translation Studies, Uniwersytet Karola, Praga 2013.
 • Translation and Interpreting Forum Olomouc 2014: “Interchange between Languages and Cultures: The Quest for Quality”, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu im. Franciszka
  Palackiego w Ołomuńcu, Republika Czeska 2014.
 • “Going East: Discovering New and Alternative Traditions in Translation (Studies)”, Zentrum für Translationswissenschaft, Uniwersytet Wiedeński, 2014.
 • PoeTransFi: Poetry/Translation/Film, Université Paul-Valéry Montpellier, Francja, 2015.