Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

dr Marta Krajewska

Aktualizacja: Lut 28, 2020 @ 13:52

Stopnie naukowe:

  • magister lingwistyki stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 2002; praca magisterska pt. La mémoire dans l’interprétation simultanée
  • doktor nauk humanistycznych, filologia angielska – językoznawstwo, Uniwersytet Warszawski, 2012; dysertacja pt. Cross-Linguistic Analysis of Affricates with Special Reference to English and Polish

Zainteresowania naukowe:

  • językoznawstwo (szczególnie fonetyka i fonologia)
  • translatoryka

Doświadczenie dydaktyczne:

  • fonetyka i fonologia – ćwiczenia i wykłady
  • fonetyka praktyczna
  • warsztaty translatorskie
  • wstęp do językoznawstwa

Wykłady gościnne:

  • London Metropolitan University, 2019
Skip to content