dr Marta Krajewska

 • Stanowisko: starszy wykładowca
 • Zakład Badań nad Dyskursem
 • Pokój: 00.109
 • Telefon: +48 22 5526081
 • E-mail: marta.krajewska(at)uw.edu.pl
 • Dyżur: w sesji: wtorki 13:00-14:00; środa 30.01.2019, 14:45-15:45; poniedziałek 4.02.2019, 12:00-13:00

Aktualizacja: Mar 14, 2019 @ 14:56

Stopnie naukowe:

 • magister lingwistyki stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 2002; praca magisterska pt. La mémoire dans l’interprétation simultanée
 • doktor nauk humanistycznych, filologia angielska – językoznawstwo, Uniwersytet Warszawski, 2012; dysertacja pt. Cross-Linguistic Analysis of Affricates with Special Reference to English and Polish

Zainteresowania naukowe:

 • językoznawstwo (szczególnie fonetyka i fonologia)
 • translatoryka

Doświadczenie dydaktyczne:

 • fonetyka i fonologia – ćwiczenia i wykłady
 • fonetyka praktyczna
 • warsztaty translatorskie