dr Marta Krajewska

Aktualizacja: Paź 16, 2018 @ 12:40

Stopnie naukowe:

  • magister lingwistyki stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 2002; praca magisterska pt. La mémoire dans l’interprétation simultanée
  • doktor nauk humanistycznych, filologia angielska – językoznawstwo, Uniwersytet Warszawski, 2012; dysertacja pt. Cross-Linguistic Analysis of Affricates with Special Reference to English and Polish

Zainteresowania naukowe:

  • językoznawstwo (szczególnie fonetyka i fonologia)
  • translatoryka

Doświadczenie dydaktyczne:

  • fonetyka i fonologia – ćwiczenia i wykłady
  • fonetyka praktyczna
  • warsztaty translatorskie