Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

prof. ucz. dr hab. Michał B. Paradowski

Aktualizacja: paź 21, 2021 @ 08:22

Stopnie naukowe:

 • magister filologii angielskiej, Instytut Anglistyki UW
 • doktor nauk humanistycznych, Instytut Anglistyki UW
 • habilitacja, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW

Zainteresowania naukowe:

»  językoznawstwo stosowane:

 • metodyka nauczania języków obcych
 • gramatyka pedagogiczna
 • kontrastywne podejścia do glottodydaktyki
 • świadomość językowa
 • neurodydaktyka
 • przyswajanie języka pierwszego, drugiego i trzeciego
 • gramatyka uniwersalna
 • transfer językowy
 • aspekty dwu- i wielojęzyczności
 • kompetencja formuliczna
 • miejsce nauczyciela nierodzimego w glottodydaktyce
 • pragmatyka interkulturowa
 • metody badawcze w glottodydaktyce

»  językoznawstwo teoretyczne i kognitywistyka:

 • układy złożone i analiza sieci społecznych
 • matematyczne modelowanie zjawisk językowych
 • składnia generatywna
 • typologia cech językowych
 • językoznawstwo korpusowe
 • język angielski jako lingua franca
 • embodiment

Publikacje:

Najnowsza książka (2017):

M/Other Tongues in Language Acquisition, Instruction, and Use


Korpusy w języku specjalistycznym (IF):

Język tekstów kulinarnych: książki kucharskie, przepisy i menu


Rozwiewamy mity nt. dwujęzyczności i dwujęzycznej edukacji (IF):

Wielojęzyczne wychowanie


O technologii edukacyjnej i ‘minimalnie inwazyjnej edukacji’ w nauczaniu języków obcych:

Technologia edukacyjna i 'minimalnie inwazyjna edukacja' w nauczaniu języków obcych


Już w księgarniach:

Productive Foreign Language Skills for an Intercultural World. A Guide (not only) for Teachers


Alternatywne metody i podejścia do glottodydaktyki:

Teaching Languages off the Beaten Track


Rola ucieleśnienia i modalności czuciowej w nauce i nauczaniu języka:

Embodiment, modalność kinestetyczna, przyswajanie i nauczanie języka


Technologie edukacyjne w nauczaniu języków obcych:

Schools in the Cloud or Castles in the Air?


Jak osoby dwujęzyczne przeklinają? (IF)

PLoS ONE: Przekleństwa w ustach osób dwujęzycznych


Język angielski jako Lingua Franca (recenzja + synteza):

Język angielski jako Lingua Franca


Korzyści dwu- i wielojęzyczności:

Korzyści dwujęzyczności i wielojęzyczności


Jak tłumaczyć książki kucharskie, menu i przepisy:

Przekład książek kucharskich, menu i przepisów


Kontrastywne podejście do nauczania gramatyki języka obcego:

Kontrastywne podejście do nauczania gramatyki języka obcego

Skip to content