Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

dr Róża Zielnik-Kołodzińska

Aktualizacja: Paź 11, 2019 @ 11:35

Stopnie naukowe
 • magister filologii, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, Uniwersytet Warszawski
 • magister prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
 • doktor nauk prawnych w zakresie prawa, Uniwersytet Warszawski, 2016
Zainteresowania naukowe
 • translatoryka
 • dydaktyka przekładu ustnego
 • prawo prywatne międzynarodowe
Doświadczenie dydaktyczne
 • warsztaty z tłumaczenia konsekutywnego
 • warsztaty z tłumaczenia symultanicznego
 • warsztaty z tłumaczenia pisemnego
 • warsztaty językowe (gramatyka i fonetyka praktyczna języka niemieckiego)
Kursy i szkolenia
 • Kurs respeakingu w ILS UW w ramach projektu „Respeaking – proces, kompetencje, jakość”
 • Warsztaty Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Ustnych (SCIC): Przemówienia do ćwiczeń i egzaminów z tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego, Egzaminy wstępne i końcowe w programach nauki tłumaczenia konferencyjnego, Testing Course
 • Szkolenie w Stowarzyszeniu Tłumaczy Polskich: Wystąpienia publiczne dla tłumaczy
 • SDL Trados Studio
Doświadczenia zawodowe
 • wykładowca ILS UW od 2007 r.
 • tłumacz przysięgły języka niemieckiego, tłumacz konferencyjny, tłumacz pisemny, korektor
 • koordynator ds. Programu MOST 2011–2012 i ponownie od 2016 r.
Publikacje
Skip to content