dr Tomasz Konik

 • Stanowisko: starszy wykładowca; koordynator sekcji języka angielskiego
 • Zakład Badań nad Dyskursem
 • Pokój: 1.047
 • Telefon +48 22 55 26069
 • E-mail: t.konik@uw.edu.pl
 • Dyżur: wtorki 13.00-14.00, z wyjątkiem dni, w których odbywają się zebrania służbowe, posiedzenia Rady Wydziału itp.; czwartki 11.30-12.30, tylko w dniach, kiedy odbywają się zajęcia dydaktyczne
Stopień naukowy:
 •  doktor nauk humanistycznych [językoznawstwo angielskie], Uniwersytet Warszawski, 1992.
Zainteresowania naukowe:
 • analiza dyskursu (w tym zwłaszcza: dyskurs prognozowania, wybranych form dyskursu specjalistycznego i prasowego)
 • pragmatyka, retoryka, stylistyka (w tym zwłaszcza: tekstów pisanych języka angielskiego i polskiego)
 • gramatyka kontrastywna, gramatyka pedagogiczna, gramatyka opisowa języka angielskiego
 • przekład tekstów specjalistycznych i quasi-specjalistycznych
Doświadczenie dydaktyczne:
 • seminaria magisterskie z zakresu analizy dyskursu, pragmatyki, retoryki i stylistyki tekstów anglojęzycznych
 • konwersatoria i wykłady z zakresu gramatyki opisowej języka angielskiego
 • konwersatoria i ćwiczenia z zakresu gramatyki kontrastywnej (angielsko-polskiej)
 • ćwiczenia z tłumaczenia tekstów prasowych  i quasi-specjalistycznych (na język angielski)
 • ćwiczenia z zakresu praktycznej gramatyki języka angielskiego