Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

dr Tomasz Konik

 • Stanowisko: adiunkt (D); koordynator sekcji języka angielskiego
 • Zakład Badań nad Dyskursem
 • Pokój: 1.047
 • Telefon +48 22 55 26069
 • E-mail: t.konik@uw.edu.pl
 • Dyżur: wtorki 13:00-14:00 (zwyjątkiem dni, w których odbywają sie zebrania służbowe, posiedzenia Rady Wydziału itp.);  czwartki 11:30-12:30  (tylko w dniach zajęć dydaktycznych)

Aktualizacja: Mar 11, 2020 @ 08:14

Stopień naukowy:

 •  doktor nauk humanistycznych [językoznawstwo angielskie], Uniwersytet Warszawski, 1992.

Zainteresowania naukowe:

 • analiza dyskursu (w tym zwłaszcza: dyskurs prognozowania, wybranych form dyskursu specjalistycznego i prasowego)
 • pragmatyka, retoryka, stylistyka (w tym zwłaszcza: tekstów pisanych języka angielskiego i polskiego)
 • gramatyka kontrastywna, gramatyka pedagogiczna, gramatyka opisowa języka angielskiego
 • przekład tekstów specjalistycznych i quasi-specjalistycznych

Doświadczenie dydaktyczne:

 • seminaria magisterskie z zakresu analizy dyskursu, pragmatyki, retoryki i stylistyki tekstów anglojęzycznych
 • konwersatoria i wykłady z zakresu gramatyki opisowej języka angielskiego
 • konwersatoria i ćwiczenia z zakresu gramatyki kontrastywnej (angielsko-polskiej)
 • ćwiczenia z tłumaczenia tekstów prasowych  i quasi-specjalistycznych (na język angielski)
 • ćwiczenia z zakresu praktycznej gramatyki języka angielskiego
Skip to content