dr Tomasz Korybski

Stopnie naukowe:
  • magister filologii w zakresie lingwistyki stosowanej, ILS UW, 1999
  • doktor nauk humanistycznych
Zainteresowania naukowe:
  • dydaktyka translacji (tłumaczenia ustne i pisemne)
  • socjolingwistyka
Doświadczenie zawodowe:
  • działalność tłumaczeniowa, od 2005