Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

dr Tomasz Korybski

Aktualizacja: Lut 28, 2020 @ 13:52

Stopnie naukowe:

  • magister filologii w zakresie lingwistyki stosowanej, ILS UW, 1999
  • doktor nauk humanistycznych

Zainteresowania naukowe:

  • dydaktyka translacji (tłumaczenia ustne i pisemne)
  • socjolingwistyka

Doświadczenie zawodowe:

  • działalność tłumaczeniowa, od 2005
Skip to content