Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

dr Tomasz Wiącek

Aktualizacja: Paź 11, 2019 @ 11:35

Stopnie naukowe:
 • Magister filologii angielskiej (Literatura Angielska), Instytut Anglistyki, Uniwersytet Warszawski, 2007.
 • Doktor nauk humanistycznych (Literaturoznawstwo), Instytut Anglistyki, Uniwersytet Warszawski, 2015.
Zainteresowania naukowe:
 • Przekład i adaptacja angielskich dzieł literackich i sztuk teatralnych
 • Angielska literatura średniowieczna
 • Angielski dramat średniowieczny i renesansowy
 • Literatura doby romantyzmu na Wyspach Brytyjskich
 • Literatura angielska okresu I Wojny Światowej (1914-1920)
 • Historia sztuki doby średniowiecza i renesansu w Europie
 • Średniowieczne prawo kanoniczne w Europie
 • Średniowieczne prawo wspólne (common law) w Anglii
 • Prawo rzymskie i historia prawa w Europie
Doświadczenie dydaktyczne:
 • Zajęcia z historia i teorii literatury brytyjskiej i amerykańskiej
 • Praktyczna nauka języka angielskiego: gramatyka praktyczna, tworzenie tekstów akademickich
 • Zajęcia z przekładu: teksty literackie, kulturowe, prawnicze, administracyjne, finansowe
Skip to content