mgr Weronika Sztorc

Stopnie naukowe:
 • magister filologii w zakresie lingwistyki stosowanej, specjalizacja nauczycielsko-tłumaczeniowa, Uniwersytet Warszawski, praca magisterska pod kierunkiem prof. UW dr. hab. Krzysztofa Hejwowskiego w roku 2012
 • licencjat filologii polskiej, specjalizacja „język polski i literatura polska w cywilizacji europejskiej”, praca licencjacka pod kierunkiem prof. UW dr hab. Mirosława Bańko
 • magister filologii polskiej, specjalizacja „literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej”, praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. Mieczysława Dąbrowskiego
 • opiekun naukowy na studiach doktoranckich: prof. UW dr hab. Krzysztof Hejwowski
Zainteresowania naukowe:
 • translatoryka
 • teoria i krytyka przekładu artystycznego
 • literatura postkolonialna (również w przekładzie)
 • kultura języka polskiego
Doświadczenie dydaktyczne:
 • warsztaty językowo-tłumaczeniowe (język angielski)
 • warsztaty językowe na Uniwersytecie Otwartym UW
Doświadczenie zawodowe:
 • tłumacz języka angielskiego (od 2008 r.) i francuskiego (od 2011 r.)
 • lektor języka angielskiego
Działalność naukowa: wystąpienia z referatem podczas następujących konferencji naukowych:
 • „Translating Polish Romanticism… Literary allusions in English translations of Andrzej Bursa’s poems” podczas I Międzynarodowej Konferencji Online „Nowy Wymiar Filologii – Języki, Literatura, Językoznawstwo, Kultura”, Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku; kwiecień 2015
 • „Czy Internet zmienił przypisy tłumacza?” podczas Konferencji „NOWE MEDIA a język, kultura i literatura” zorganizowanej przez KN Germanistów Uniwersytetu Łódzkiego; kwiecień 2015
 • „Spotkanie Wschodu z Zachodem w powieści Haroun i morze opowieści (Haroun and the Sea of Stories) Salmana Rushdiego – przekład elementów kulturowych na język polski” podczas X Jubileuszowej Konferencji „Wschód-Zachód. Dialog Języków i Kultur” zorganizowanej przez Instytut Neofilologii Akademii Pomorskiej w Słupsku; czerwiec 2015
 • „Przypisy (d)o teorii przekładu – nowe cechy przypisów tłumacza w perspektywie teoretycznej” podczas konferencji „Imago Mundi” zorganizowanej przez Wydział Lingwistyki Stosowanej UW; listopad 2015
 • „Przypisy tłumacza – czyli tam, gdzie nie obowiązuje lojalność” podczas konferencji „Translatologia między zarządzaniem jakością a krytyką przekładu” zorganizowanej przez Instytut Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu; marzec 2016
 • „Ten Inny – spotkanie z czytelnikiem w powieściach Piotra Ibrahima Kalwasa” podczas II Międzynarodowej Konferencji Online „Nowy Wymiar Filologii – Języki, Literatura, Językoznawstwo, Kultura” zorganizowanej przez Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku; kwiecień 2016
 • „Tęsknota za Orientem w powieściach Piotra Ibrahima Kalwasa” podczas III Międzynarodowej Konferencji „Orient w Literaturze – Literatura w Oriencie. Źródła i inspiracje” zorganizowanej przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; marzec 2016
 • What’s in a name? – przekład nazw własnych opartych na grach słownych w powieści Salmana Rushdiego Haroun and the Sea of Stories podczas konferencji „Quo vadis, Lingua?” zorganizowanej przez KN Socjolingwistów w ILS UW; maj 2016
 • Konferencja „Translatoryka i Translacje TiT III”, Zakład Italianistyki Katedry Filologii Romańskiej UŁ, maj 2016: referat Piekło i Kaprysy tłumacza. Przekład aluzji intertekstualnych w wierszach Andrzeja Bursy
 • Poeta przeklęty w dwóch wydaniach: role tłumaczy realizowane w dwóch zbiorach angielskich przekładów Andrzeja Bursy podczas międzynarodowej konferencji „Typowe i nietypowe role tłumacza: wczoraj, dziś, jutro” zorganizowanej przez Katedrę Iberystyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej; październik 2016
 • Numer buta, parę złotych i spór o morgi. Przekład elementów kulturowych na przykładzie jednostek miary, wagi i czasu w twórczości Andrzeja Bursy podczas międzynarodowej konferencji „Przestrzenie Przekładu 2” zorganizowanej w Sosnowcu przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, październik 2016.
Realizowane projekty badawcze:
 • Od października 2015 r. praca przy projekcie CLARIN-PL w Instytucie Podstaw Informatyki PAN – pomoc przy rozwoju banku struktur składniowych.
Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych:
 • Polskie Towarzystwo Neofilologiczne (od 2010 r.)