Zakład Semiotyki

Kierunki badań:

semantyka ogólna, aksjologiczne aspekty języka, językoznawstwo kognitywne, leksykologia i leksykografia, innowacje językowe i ich konsekwencje w praktyce tłumaczeniowej oraz leksykograficznej.