Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

Zespół badawczy EUMultiLingua

EUMultiLingua jest zespołem badawczym powołanym w 2020 r. i afiliowanym przy Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Stanowi kontynuację zespołu Eurolekt utworzonego w ramach grantu NCN SONATA BIS (https://eurolekt.ils.uw.edu.pl/).

Celem powołania zespołu jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań ilościowych i jakościowych nad szeroko pojętą specjalistyczną komunikacją wielojęzyczną w Unii Europejskiej, w szczególności nad przekładem prawnym i prawniczym.

 

 

Skład zespołu:

 • dr hab. Łucja Biel, ILS UW – kierownik zespołu
 • dr Agnieszka Doczekalska, Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego
 • mgr Dariusz Koźbiał, doktorant WLS UW
 • mgr Katarzyna Wasilewska, doktorantka WLS UW
 • mgr Aleksandra Tomaszewska, doktorantka Szkoła Doktorska UW
 • mgr Dariusz Müller, doktorant WLS UW
 • mgr Agata Hajduk, doktorantka WLS UW

Zakres tematyczny badań:

 • przekład unijny
 • wielojęzyczne prawo europejskie
 • eurolekty w ujęciu synchronicznym i diachronicznym
 • wielojęzyczna terminologia unijna i zarządzenie terminologią
 • neuronowe tłumaczenia maszynowe i postedycja
 • kształcenie tłumaczy unijnych

Projekty:

Najnowsze publikacje:

 • Biel, Łucja. 2000. “Eurolects and EU Legal Translation.” In Meng Ji and Sara Laviosa (eds) The Oxford Handbook of Translation and Social Practices. Oxford University Press. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780190067205.013.15.
 • Biel, Łucja, Dariusz Koźbiał, and Katarzyna Wasilewska. “The formulaicity of translations across EU institutional genres: A corpus-driven analysis of lexical bundles in translated and non-translated language.”  Translation Spaces 8 (1):67-92. https://benjamins.com/catalog/ts.00013.bie.
 • Koźbiał, Dariusz. 2019. “Epistemic Modality: A Corpus-Based Analysis of Epistemic Markers in EU and Polish Judgments.”  Comparative Legilinguistics 41: 39-70, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cl/article/view/18765

EUMultiLingua Research Group

The EUMultiLingua research group was formed in 2020 on the basis of the Polish Eurolect research team built as part of the NCN-funded SONATA BIS grant (https://eurolekt.ils.uw.edu.pl/; 2015-2020). EUMultiLingua is based in the Institute of Applied Linguistics in the University of Warsaw.

The objective of the EUMultiLingua Research Group is to carry out interdisciplinary quantitative and qualitative research into multilingual specialised communication in the European Union, with a focus on legal translation.

Team Members:

 • dr hab. Łucja Biel, ILS UW – chair
 • dr Agnieszka Doczekalska, Kozminski University
 • mgr Dariusz Koźbiał, WLS UW doctoral student
 • mgr Katarzyna Wasilewska, WLS UW doctoral student
 • mgr Aleksandra Tomaszewska, UW Doctoral School student
 • mgr Dariusz Müller, WLS UW doctoral student
 • mgr Agata Hajduk, WLS UW doctoral student

Research areas:

 • EU translation
 • Multilingual EU law
 • Eurolects
 • Multilingual EU terminology
 • Neural machine translation and postediting
 • Translator training

Research projects:

Recent publications:

 • Biel, Łucja. 2000. “Eurolects and EU Legal Translation.” In Meng Ji and Sara Laviosa (eds) The Oxford Handbook of Translation and Social Practices. Oxford University Press. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780190067205.013.15.
 • Biel, Łucja, Dariusz Koźbiał, and Katarzyna Wasilewska. “The formulaicity of translations across EU institutional genres: A corpus-driven analysis of lexical bundles in translated and non-translated language.”  Translation Spaces 8 (1):67-92. https://benjamins.com/catalog/ts.00013.bie.
 • Koźbiał, Dariusz. 2019. “Epistemic Modality: A Corpus-Based Analysis of Epistemic Markers in EU and Polish Judgments.”  Comparative Legilinguistics 41: 39-70, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cl/article/view/18765

 

Skip to content