Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

Zespół badawczy EUMultiLingua

EUMultiLingua jest zespołem badawczym powołanym w 2020 r. i afiliowanym przy Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Stanowi kontynuację zespołu Eurolekt utworzonego w ramach grantu NCN SONATA BIS (https://eurolekt.ils.uw.edu.pl/).

Celem powołania zespołu jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań ilościowych i jakościowych nad szeroko pojętą specjalistyczną komunikacją wielojęzyczną w Unii Europejskiej, w szczególności nad przekładem prawnym i prawniczym.

 

 

Skład zespołu:

  • prof. ucz. dr hab. Łucja Biel, ILS UW – kierownik zespołu
  • dr Agnieszka Doczekalska, Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego
  • dr Dariusz Koźbiał,
  • mgr Katarzyna Wasilewska, doktorantka WLS UW
  • mgr Aleksandra Tomaszewska, doktorantka Szkoła Doktorska UW
  • mgr Dariusz Müller, doktorant WLS UW
  • mgr Agata Hajduk, doktorantka WLS UW

Współpracownicy

  • mgr Aneta Skorupa-Wulczyńska, Instytut Nauk Prawnych PAN

Zakres tematyczny badań:

  • przekład unijny
  • wielojęzyczne prawo europejskie
  • eurolekty w ujęciu synchronicznym i diachronicznym
  • wielojęzyczna terminologia unijna i zarządzenie terminologią
  • neuronowe tłumaczenia maszynowe i postedycja
  • kształcenie tłumaczy unijnych

Projekty:

Najnowsze publikacje:

  • Biel, Łucja. 2000. “Eurolects and EU Legal Translation.” In Meng Ji and Sara Laviosa (eds) The Oxford Handbook of Translation and Social Practices. Oxford University Press. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780190067205.013.15.
  • Biel, Łucja, Dariusz Koźbiał, and Katarzyna Wasilewska. “The formulaicity of translations across EU institutional genres: A corpus-driven analysis of lexical bundles in translated and non-translated language.”  Translation Spaces 8 (1):67-92. https://benjamins.com/catalog/ts.00013.bie.
  • Koźbiał, Dariusz. 2019. “Epistemic Modality: A Corpus-Based Analysis of Epistemic Markers in EU and Polish Judgments.”  Comparative Legilinguistics 41: 39-70, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cl/article/view/18765

 

Skip to content