baner_imagomundi

Instytut Lingwistyki Stosowanej

Uniwersytetu Warszawskiego

zaprasza do wzięcia udziału w VI konferencji z cyklu Imago mundi

pod tytułem

Tłumaczenie wczoraj, dziś i jutro,

która odbędzie się w dniach 28-29 czerwca 2018 r. w Warszawie.

Program konferencji – plik pdf.

Przekład towarzyszy ludzkości od tysiącleci i jest podstawowym mechanizmem kulturowym. Na kolejną konferencję z cyklu Imago mundi zapraszamy tłumaczy i przekładoznawców zainteresowanych historią tłumaczenia, jego przemianami oraz wyzwaniami i perspektywami na przyszłość. Chcemy wspólnie zastanowić się, jakie postaci przybierało tłumaczenie w przeszłości i jaka była jego rola, czym jest dzisiaj zarówno dla jego praktyków, jak i badaczy, a także jaki wpływ mogą na nie wywrzeć nowe narzędzia i formy działalności tłumaczeniowej. Przewidujemy następujące bloki tematyczne:
  • rola i pozycja tłumacza dawniej i dziś
  • historia badań nad przekładem oraz praktyk przekładowych
  • zmiany strategii i technik tłumaczeniowych
  • wpływ nowych narzędzi na tłumaczenie
  • nowe formy działalności tłumaczeniowej
Swój udział w sesji plenarnej potwierdzili prof. Elżbieta Skibińska (UWr), prof. Teresa Tomaszkiewicz (UAM), prof. Jerzy Brzozowski (UJ) oraz prof. Roman Lewicki (UMCS). Czas trwania wystąpienia:
  • referat – 20 minut,
  • komunikat – 10 minut.
Warunki uczestnictwa: Termin nadesłania zgłoszenia (formularza wraz ze streszczeniem): 15 marca 2018 r. Informacja o zakwalifikowaniu referatu: 1 maja 2018 r. Termin wniesienia opłaty konferencyjnej: 1 czerwca 2018 r. Dane konta: Uniwersytet Warszawski/Instytut Lingwistyki Stosowanej Bank Millenium SA ul. Stanisława Żaryna 2A 02-593 Warszawa Kod SWIFT –  BIGBPLPW Przelewy z zagranicy: IBAN  –  PL91 1160 2202 0000 0000 6084 9594 Przelewy z Polski: 91 1160 2202 0000 0000 6084 9594 Koniecznie z dopiskiem “IMAGO MUNDI” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika. Prosimy o uregulowanie opłaty do dnia 1 czerwca 2018 r. Opłata za udział w konferencji wynosi 350 zł (dla uczestników z referatem), obejmuje publikację w tomie zbiorowym (opublikowane zostaną wybrane teksty), materiały informacyjne, a także uroczystą kolację w dniu 28 czerwca oraz poczęstunek podczas przerw kawowych. Opłata nie obejmuje noclegu. W przypadku rezygnacji z konferencji opłata nie podlega zwrotowi. Wypełniony formularz prosimy przesłać mailem jako załącznik pod adresem: imagomundi.ils(at)uw.edu.pl lub też pocztą bądź faksem pod adresem: Instytut Lingwistyki Stosowanej UW ul. Dobra 55 00-312 Warszawa z dopiskiem „Imago mundi 2018” UWAGA: Pracownicy Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW uczestniczą w konferencji bez opłat,  zaś pracownicy innych wydziałów UW mogą otrzymać jedynie notę księgową. Jeżeli będą Państwo potrzebowali faktury VAT, prosimy o zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku dużej liczby zgłoszeń o zakwalifikowaniu referatu zdecyduje zgodność z proponowaną tematyką oraz kolejność zgłoszenia. Komitet naukowy:  Prof. dr hab. Małgorzata Tryuk Prof. UW dr hab. Krzysztof Hejwowski Komitet organizacyjny: Dr Karolina Dębska Mgr Weronika Sztorc Mgr Łukasz Dutka Mgr Agata Balińska Mgr Dorota Kulawik