baner_imagomundi

Instytut Lingwistyki Stosowanej

Uniwersytetu Warszawskiego

zaprasza do wzięcia udziału w VI konferencji z cyklu Imago mundi

pod tytułem

Tłumaczenie wczoraj, dziś i jutro,

która odbędzie się w dniach 28-29 czerwca 2018 r. w Warszawie.

Program konferencji – plik pdf.

Przekład towarzyszy ludzkości od tysiącleci i jest podstawowym mechanizmem kulturowym. Na kolejną konferencję z cyklu Imago mundi zapraszamy tłumaczy i przekładoznawców zainteresowanych historią tłumaczenia, jego przemianami oraz wyzwaniami i perspektywami na przyszłość. Chcemy wspólnie zastanowić się, jakie postaci przybierało tłumaczenie w przeszłości i jaka była jego rola, czym jest dzisiaj zarówno dla jego praktyków, jak i badaczy, a także jaki wpływ mogą na nie wywrzeć nowe narzędzia i formy działalności tłumaczeniowej.
Przewidujemy następujące bloki tematyczne:

  • rola i pozycja tłumacza dawniej i dziś
  • historia badań nad przekładem oraz praktyk przekładowych
  • zmiany strategii i technik tłumaczeniowych
  • wpływ nowych narzędzi na tłumaczenie
  • nowe formy działalności tłumaczeniowej

Swój udział w sesji plenarnej potwierdzili prof. Elżbieta Skibińska (UWr), prof. Teresa Tomaszkiewicz (UAM), prof. Jerzy Brzozowski (UJ) oraz prof. Roman Lewicki (UMCS).

Czas trwania wystąpienia:

  • referat – 20 minut,
  • komunikat – 10 minut.

Warunki uczestnictwa:
Termin nadesłania zgłoszenia (formularza wraz ze streszczeniem): 15 marca 2018 r.
Informacja o zakwalifikowaniu referatu: 1 maja 2018 r.
Termin wniesienia opłaty konferencyjnej: 1 czerwca 2018 r.

Dane konta:
Uniwersytet Warszawski/Instytut Lingwistyki Stosowanej
Bank Millenium SA
ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa
Kod SWIFT –  BIGBPLPW
Przelewy z zagranicy: IBAN  –  PL91 1160 2202 0000 0000 6084 9594
Przelewy z Polski: 91 1160 2202 0000 0000 6084 9594

Koniecznie z dopiskiem “IMAGO MUNDI” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika.
Prosimy o uregulowanie opłaty do dnia 1 czerwca 2018 r.

Opłata za udział w konferencji wynosi 350 zł (dla uczestników z referatem), obejmuje publikację w tomie zbiorowym (opublikowane zostaną wybrane teksty), materiały informacyjne, a także uroczystą kolację w dniu 28 czerwca oraz poczęstunek podczas przerw kawowych.
Opłata nie obejmuje noclegu.
W przypadku rezygnacji z konferencji opłata nie podlega zwrotowi. Wypełniony formularz prosimy przesłać mailem jako załącznik pod adresem:
imagomundi.ils(at)uw.edu.pl

lub też pocztą bądź faksem pod adresem:
Instytut Lingwistyki Stosowanej UW
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
z dopiskiem „Imago mundi 2018”

UWAGA: Pracownicy Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW uczestniczą w konferencji bez opłat,  zaś pracownicy innych wydziałów UW mogą otrzymać jedynie notę księgową.

Jeżeli będą Państwo potrzebowali faktury VAT, prosimy o zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku dużej liczby zgłoszeń o zakwalifikowaniu referatu zdecyduje zgodność z proponowaną tematyką oraz kolejność zgłoszenia.

Komitet naukowy: 
Prof. dr hab. Małgorzata Tryuk
Prof. UW dr hab. Krzysztof Hejwowski

Komitet organizacyjny:
Dr Karolina Dębska
Mgr Weronika Sztorc
Mgr Łukasz Dutka
Mgr Agata Balińska
Mgr Dorota Kulawik