Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

Studia I stopnia – lingwistyka stosowana

Obecny program studiów:

Specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe prowadzona jest w dwóch językach obcych:

  1. angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim jako języku B (pierwszym języku obcym) oraz
  2. angielskim, francuskim, hiszpańskim, japońskim, niemieckim, rosyjskim, szwedzkim, PJM (Polskim Języku Migowym) jako języku C (drugim języku obcym), przy czym japoński, szwedzki oraz PJM są językami studiowanymi od podstaw.

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2019/2020

Program studiów obowiązujący od roku akademickiego 2020/21

 

Specjalność Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne prowadzona jest w dwóch językach obcych:

  1. angielskim, niemieckim, rosyjskim i włoskim jako języku B (pierwszym języku obcym) oraz
  2. angielskim, niemieckim, rosyjskim, włoskim jako języku C (drugim języku obcym) – niemiecki, rosyjski i włoski może być językiem studiowanym od podstaw.

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2019/2020

Program studiów obowiązujący od roku akademickiego 2020/21

 

Opcjonalnie: specjalność Nauczycielska


Wariant 1Program kształcenia przygotowujący do zawodu nauczyciela w dwóch językach obcych

Wariant 2Program kształcenia przygotowujący do zawodu nauczyciela w jednym języku obcym

 

od

Poprzednie programy:

Skip to content