Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

Studia II stopnia – lingwistyka stosowana

Aktualny program studiów:

Specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe prowadzona jest w dwóch językach obcych:

  1. angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim jako języku B (pierwszym języku obcym) oraz
  2. angielskim, francuskim, hiszpańskim, japońskim, niemieckim, rosyjskim, szwedzkim jako języku C (drugim języku obcym).  

Program studiów obowiązujący  w r. ak. 2019/2020 – ze zmianami zatwierdzonymi przez Senat UW w dniu 22.04.2020

Program studiów obowiązujący od r. ak. 2020/2021 

Specjalność Tłumaczenia ustne prowadzona jest w dwóch językach obcych:

  1. angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim jako języku B (pierwszym języku obcym) oraz
  2. angielskim, francuskim, hiszpańskim, japońskim, niemieckim, rosyjskim, szwedzkim jako języku C (drugim języku obcym).

Program studiów obowiązujący w r. ak. 2019/2020 – ze zmianami zatwierdzonymi przez Senat UW w dniu 22.04.2020

Program studiów obowiązujący od r. ak. 2020/2021   

Specjalność Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne prowadzona jest w dwóch językach obcych:

  1. angielskim, niemieckim, rosyjskim i włoskim jako języku B (pierwszym języku obcym) oraz
  2. angielskim, niemieckim, rosyjskim, włoskim jako języku C (drugim języku obcym). 

Program studiów obowiązujący w r. ak. 2019/2020 –  ze zmianami zatwierdzonymi przez Senat UW w dniu 22.04.2020

Program studiów obowiązujący od r. ak. 2020/2021 

Opcjonalnie: Specjalność Nauczycielska
programy opcjonalnej specjalności nauczycielskiej:

Poprzednie programy studiów:
Skip to content